Ordery i odznaczenia kmdr ppor. inż. Heliodora Laskowskiego

 

kmdr ppor. inż. Heliodor Jan LASKOWSKI – świetnie wykształcony inżynier artylerii morskiej, wybitny oficer Polskiej Marynarki Wojennej, szef Artylerii i Służby Uzbrojenia w Kierownictwie Marynarki Wojennej RP w latach 1930-1936wybitny specjalista-wykładowca artylerii morskiej w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Toruniu w latach 1924-1927 oraz wykładowca w Oficerskiej Szkole Inżynierii w Warszawie w latach 1927-1928, twórca polskiej artylerii nadbrzeżnej w okresie międzywojennym, pomysłodawca i orędownik silnego ufortyfikowania bazy Marynarki Wojennej na Półwyspie Helskim. komandor podporucznik inżynier Heliodor Laskowski to  człowiek o niepospolitych zdolnościach, ogromnej wiedzy, energii i pracowitości poświęcając je sprawie Marynarki Wojennej.  Absolwent Tymczasowego Kursu Instruktorskiego dla Oficerów MW  - Wydział Morski 1922 r  oraz absolwent Morskiej Szkoły Artylerii we Francji 1930. 

Za swoją działalność kmdr ppor. inż. Heliodor Laskowski został odznaczony: