MILA CENTRUM BADAŃ I EKSPERTYZ MIROSŁAW CHMIELIŃSKI (zwane dalej MILA) rozpoczęło swoją działalność w 2015 roku i funkcjonuje, jako firma prowadząca działalność gospodarczą z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym jej właściciela.

Właścicielem jest dr inż. Mirosław Chmieliński, który oprócz bycia wykładowcą akademickim jest również biegłym sądowym na:

W poprzednich latach również na liście Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Zamieszczone powyżej informacja dotycząca działalności biegłego sądowego ma jedynie charakter informacyjny, natomiast charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących przygotowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

Ponadto jest na liście biegłych skarbowych prowadzonej przez Izbę skarbową w Gdańsku oraz zaprzysiężonym ekspertem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej (KIGM) w Gdyni, Dyplomowanym rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), ekspertem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISIL) w Gdyni oraz rzeczoznawcą do spraw jakości produktów lub usług Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (IHGD) w Gdańsku.

MILA jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych - ETOS, jak również Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w Warszawie oraz Krajowego Stowarzyszenia Instytutu Badań Nad Bezpieczeństwem (Ibnb) z siedzibą w Gdyni.

Misją MILA jest świadczenie profesjonalnych usług rzeczoznawstwa, ekspertyz i badań technicznych w obszarach:

  • sprzętu uzbrojenia i jego specjalnego wyposażenia technicznego, w tym badania nieniszczące (NDT VT)
  • transportu materiałów niebezpiecznych (transport morski i drogowy),
  • pojazdów samochodowych i ciągników,
  • jakości maszyn objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE
  • systemów zarządzania jakością
  • bezpieczeństwa morskiego państwa
  • bezpieczeństwa  państwa.

Ponadto MILA prowadzi badania i analizy techniczne oraz wdraża wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w życie.

Ponadto celem działalności firmy jest również  integracja środowiska naukowo-badawczego i przemysłowego poprzez prowadzenie profesjonalnych usług badawczych, eksperckich, konsultacyjnych i szkoleniowych. 

MILA funkcjonuje, jako firma prowadząca działalność gospodarczą z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym jej właściciela, który jest biegłym sądowym, biegłym skarbowym, zaprzysiężonym ekspertem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Gdyni, dyplomowanym rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, ekspertem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni oraz rzeczoznawcą do spraw jakości produktów lub usług Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku.

(na zdj. dr inż. Mirosław Chmieliński)

Poniżej kilka dokumentów potwierdzających kompetencje właściciela MILA:

Auditor WEWNĘTRZNY

Normy w zakresie budowy statków wg Norm ISO

Ekspert Polskiej Izby Spedycji i Logistyki


Ekspert Krajowej Izby Gospodarki Morskiej

Dyplomowany Rzeczoznawca SIMP Oddział w Gdańsku

Rzeczoznawca Pomorskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie

 

Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Elblągu

Biegły Skarbowy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku