Łącznie: 116 publikacji 

 

Nr opisu: 0000003285

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Maciej Nowicki, Tomasz Pagacz.

Tytuł pracy: Bezpieczeństwo eksploatacji armat morskich a ocena stanu technicznego luf artyleryjskich

Tytuł całości: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla Obronności i Bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2018 : monografia / redakcja naukowa Tomasz Szubrycht

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2018

Opis fizyczny: s. 89-102 : rys.

Uwaga specjalna: Materiały z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Technologie morskie dla Obronności i Bezpieczeństwa" NATCON 2018, 25-27.06.2018 r., Gdańsk oraz III Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych "Wyzwania dla bezpieczeństwa", 25-26.06.2018 r., Gdynia-Gdańsk

Bibliografia: 11 poz., s. 102

p-ISBN: 978-83-930150-6-1

Liczba arkuszy: 0.80

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

2/116

 

Nr opisu: 0000003245

Autorzy: Krzysztof Bielawski, Mirosław Chmieliński, Dariusz Szagała.

Tytuł pracy: Mobilne stanowisko szkolno-treningowe 120 mm moździerzy RAK

Tytuł pracy w innym języku: Mobile training station for training form 120 mm self-propelled mortar

Czasopismo: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Szczegóły: 2018 : vol. 220, nr 6, s. 1002-1006, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 5 poz., s. 1006

p-ISSN: 1509-5878

e-ISSN: 2450-7725

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 7.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; Index Copernicus ; PBN - Polska Bibliografia Naukowa

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: CC-BY

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/306/242

DOI: 10.24136/atest.2018.217

3/116

 

Nr opisu: 0000003282

Autorzy: Artur Cywiński, Mirosław Chmieliński, Stanisław Koryzma.

Tytuł pracy: Modernizacja i restrukturyzacja sił oraz środków systemu obrony przeciwlotniczej Marynarki Wojennej w latach 2008-2018

Tytuł całości: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla Obronności i Bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2018 : monografia / redakcja naukowa Tomasz Szubrycht

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2018

Opis fizyczny: s. 35-49 : rys.

Uwaga specjalna: Materiały z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Technologie morskie dla Obronności i Bezpieczeństwa" NATCON 2018, 25-27.06.2018 r., Gdańsk oraz III Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych "Wyzwania dla bezpieczeństwa", 25-26.06.2018 r., Gdynia-Gdańsk

Bibliografia: 17 poz., s. 49

p-ISBN: 978-83-930150-6-1

Liczba arkuszy: 0.80

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

4/116

 

Nr opisu: 0000003281

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Stefan Kowalski, Krzysztof Bielawski, Dariusz Szagała.

Tytuł pracy: Możliwości zaimplementowania zdalnie sterowanego zestawu niekierowanych pocisków rakietowych ZRN-01 stokrotka do zwalczania zagrożeń asymetrycznych w bazach i portach morskich

Tytuł całości: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla Obronności i Bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2018 : monografia / redakcja naukowa Tomasz Szubrycht

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2018

Opis fizyczny: s. 17-[34] : rys.

Uwaga specjalna: Materiały z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Technologie morskie dla Obronności i Bezpieczeństwa" NATCON 2018, 25-27.06.2018 r., Gdańsk oraz III Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych "Wyzwania dla bezpieczeństwa", 25-26.06.2018 r., Gdynia-Gdańsk

Bibliografia: 11 poz., s. 33-[34]

p-ISBN: 978-83-930150-6-1

Liczba arkuszy: 1.00

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

5/116

 

Nr opisu: 0000003286

Autorzy: Mirosław Gołyga, Lesław Mroziński, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Priorytetowe kierunki działalności naukowo-badawczej Akademii Marynarki Wojennej

Tytuł całości: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla Obronności i Bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2018 : monografia / redakcja naukowa Tomasz Szubrycht

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2018

Opis fizyczny: s. 103-126 : rys.

Uwaga specjalna: Materiały z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Technologie morskie dla Obronności i Bezpieczeństwa" NATCON 2018, 25-27.06.2018 r., Gdańsk oraz III Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych "Wyzwania dla bezpieczeństwa", 25-26.06.2018 r., Gdynia-Gdańsk

Bibliografia: 5 poz., s. 126

p-ISBN: 978-83-930150-6-1

Liczba arkuszy: 1.50

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

6/116

 

Nr opisu: 0000003283

Autorzy: Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Przeładunek kontenerów z materiałami wybuchowymi jako towarami wysokiego ryzyka a bezpieczeństwo portów morskich

Tytuł całości: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla Obronności i Bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2018 : monografia / redakcja naukowa Tomasz Szubrycht

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2018

Opis fizyczny: s. 53-[72] : rys., tab.

Uwaga specjalna: Materiały z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Technologie morskie dla Obronności i Bezpieczeństwa" NATCON 2018, 25-27.06.2018 r., Gdańsk oraz III Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych "Wyzwania dla bezpieczeństwa", 25-26.06.2018 r., Gdynia-Gdańsk

Bibliografia: 9 poz., s. 71-[72]

p-ISBN: 978-83-930150-6-1

Liczba arkuszy: 1.00

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

7/116

 

Nr opisu: 0000003217

Autorzy: Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Rola i znaczenie technologii informacyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa operacji transportowych materiałów wybuchowych

Tytuł całości: XXII Międzynarodowa szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji : Pisz, 14-18 maja 2018 r. : materiały konferencyjne

Konferencja: XXII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji:Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Miejsce konferencji: Pisz : 2018.05.14, 2018.05.18

Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2018

Opis fizyczny: s. 74-83 : rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 11 poz., s. 82-83

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: bezpieczeństwo transportu ; materiał wybuchowy ; technologie informacyjne

Angielskie hasła przedmiotowe: transport safety ; explosive ; hazards ; information technologies

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

8/116

 

Nr opisu: 0000003249

Autorzy: Waldemar Mironiuk, Mirosław Chmieliński, Lesław Mroziński, Mirosław Gołyga.

Tytuł pracy: Wiedza i doświadczenie badawcze w unikatowych laboratoriach Akademii Marynarki Wojennej

Tytuł pracy w innym języku: Knowledge and experience in unique laboratories of the Polish Naval Academy in Gdynia

Tytuł całości: Laboratoria badawcze - systemy jakości w Unii Europejskiej : wiedza i doświadczenia badawcze - kapitał dla współpracy

Konferencja: X Międzynarodowa Konferencjia "Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej" pod tytułem:"Wiedza i doświadczenia badawcze - kapitał dla współpracy"

Miejsce konferencji: Cottbus-Lubniewice : 2018.06.14, 2018.06.16

Adres wydawniczy: [Cottbus-Lubniewice], [2018]

Opis fizyczny: s. 114-137

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 8 poz., s. 136

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: laboratoria badawcze ; doświadczenia ; rozwój

Angielskie hasła przedmiotowe: research laboratories ; experience ; development

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

9/116

 

Nr opisu: 0000003243

Autorzy: Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Współczesne wymiary bezpieczeństwa zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń w portach morskich

Tytuł pracy w innym języku: Contemporary dimension of security for hazard and pollution in sea ports

Czasopismo: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Szczegóły: 2018 : vol. 220, nr 6, s. 73-77, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 11 poz., s. 77

p-ISSN: 1509-5878

e-ISSN: 2450-7725

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 7.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; Index Copernicus ; PBN - Polska Bibliografia Naukowa

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: CC-BY

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/116/64

DOI: 10.24136/atest.2018.040

10/116

 

Nr opisu: 0000003216

Autorzy: Krzysztof Bielawski, Mirosław Chmieliński, Dariusz Szagała.

Tytuł pracy: Wykorzystanie technologii komputerowych w mobilnym stanowisku szkolno-treningowym do szkolenia załóg 120 mm samobieżnych moździeży RAK

Tytuł całości: XXII Międzynarodowa szkoła komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji : Pisz, 14-18 maja 2018 r. : materiały konferencyjne

Konferencja: XXII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji:Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Mechatroniki i Lotnictwa

Miejsce konferencji: Pisz : 2018.05.14, 2018.05.18

Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2018

Opis fizyczny: s. 27-37 : rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol.

Bibliografia: 9 poz., s. 36-37

Liczba arkuszy: 0.60

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: szkolenie ; trening ; kierowanie ogniem ; symulacja komputerowa

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

11/116

 

Nr opisu: 0000003284

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Tomasz Sobczyński, Michał Pabich.

Tytuł pracy: Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Tytuł całości: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla Obronności i Bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2018 : monografia / redakcja naukowa Tomasz Szubrycht

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2018

Opis fizyczny: s. 73-[86] : rys., tab.

Uwaga specjalna: Materiały z VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Technologie morskie dla Obronności i Bezpieczeństwa" NATCON 2018, 25-27.06.2018 r., Gdańsk oraz III Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych "Wyzwania dla bezpieczeństwa", 25-26.06.2018 r., Gdynia-Gdańsk

Bibliografia: 11 poz., s. 85-[86]

p-ISBN: 978-83-930150-6-1

Liczba arkuszy: 0.60

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

12/116

 

Nr opisu: 0000003244

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Czesław Mocek, Maciej Mocek.

Tytuł pracy: Zastosowania dysków sygnalizacyjnych do oznaczania miejsc prowadzenia akcji ratowniczej oraz miejsc niebezpiecznych (wypadków, awarii, przeszkód) w celu poprawy bezpieczeństwa

Tytuł pracy w innym języku: Applications of signaling disks for marking rescue actions and dangerous works (lacks, failures, obstacles) for improving safety

Czasopismo: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Szczegóły: 2018 : vol. 220, nr 6, s. 78-82, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 10 poz., s. 82

p-ISSN: 1509-5878

e-ISSN: 2450-7725

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 7.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; Index Copernicus ; PBN - Polska Bibliografia Naukowa

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: CC-BY

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/119/65

DOI: 10.24136/atest.2018.041

13/116

 

Nr opisu: 0000002695

Autorzy: Gabriel Nowacki, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Analiza transportu towarów niebezpiecznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Tytuł pracy w innym języku: Analysis of transport of dangerous goods in the member states of the European Union

Czasopismo: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Szczegóły: 2017, nr 9, s. 104-111, fot., il., tab., wykr.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 19 poz., s. 111

p-ISSN: 1509-5878

e-ISSN: 2450-7725

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 7.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; Index Copernicus

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: CC-BY-NC

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.autobusy-test.com.pl/images/stories/Do_pobrania/2017/nr%209/Bezpieczenstwo/14%20Nowacki.pdf

14/116

 

Nr opisu: 0000002718

Autorzy: Piotr Morawski, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Bezpieczeństwo ekologiczne i innowacyjność systemu monitoringu i optymalizacji zbiórki tekstyliów

Tytuł całości: Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017", Zakopane, 12-15 września 2017 / [Wojskowa Akademia Techniczna ; przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Mienia Wojskowego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych]

Adres wydawniczy: Warszawa : Bel Studio, 2017

Opis fizyczny: [s. 1-10] : fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwagi: referat na płycie CD-ROM

Konferencja: XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017"

Miejsce konferencji: Zakopane : 2017.09.12, 2017.09.15

Bibliografia: 8 poz., [s. 10]

p-ISBN: 978-83-7798-616-5

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

15/116

 

Nr opisu: 0000002886

Autorzy: Zdzisław Zarębski, Wojciech Ostalski, Dawid Klawitter, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Bezpieczeństwo ekologiczne w odniesieniu do myjek warsztatowych dla przemysłu

Tytuł pracy w innym języku: Ecological safety with regards for workshops for industry

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2017, nr 12, (CD), s. 1234-1245, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z IX Konferencji Naukowej Logistyka Morska "LogMare 2017", 18-20.10.2017 r., Jastarnia

Bibliografia: 5 poz., s. 1245

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: bezpieczeństwo ekologiczne ; mycie ; czyszczenie

Angielskie hasła przedmiotowe: ecological safety ; washing ; cleaning

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

16/116

 

Nr opisu: 0000002883

Autorzy: Krzysztof Pałucha, Klaudia Cyman, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Bezpieczeństwo i zabezpieczenie materiałów wybuchowych w kontenerach podczas transportu morskiego

Tytuł pracy w innym języku: Safety and protection of explosive materials in containers during maritime transportation

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2017, nr 12, (CD), s. 900-913, fot., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z IX Konferencji Naukowej Logistyka Morska "LogMare 2017", 18-20.10.2017 r., Jastarnia

Bibliografia: 10 poz., s. 912-913

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: materiały wybuchowe ; bezpieczeństwo ; transport morski

Angielskie hasła przedmiotowe: explosives ; safety ; maritime transport

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

17/116

 

Nr opisu: 0000002620

Autorzy: Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Bezpieczeństwo neutralizacji niewypałów i niewybuchów amunicji artyleryjskiej w strefie brzegowej

Tytuł pracy w innym języku: Types of risks during transport operations unexploded artillery ammunition and unexploded ordnance in the coastal zone

Czasopismo: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Szczegóły: 2017, nr 6, s. 99-106, fot., rys., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 14 poz., s. 106

p-ISSN: 1509-5878

e-ISSN: 2450-7725

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 7.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; Index Copernicus

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: CC-BY-NC

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.autobusy-test.com.pl/images/stories/Do_pobrania/2017/nr%206/BiE/13_046_BiE_CHMIELINSKI.pdf

18/116

 

Nr opisu: 0000002864

Autorzy: Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Bezpieczeństwo obsługi ładunków niebezpiecznych w portach morskich

Tytuł pracy w innym języku: Air navigation services in the airport safety system (!)

Tytuł całości: Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych / redakcja naukowa Jacek Fabisiak ; Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich ; Akademia Marynarki Wojennej

Adres wydawniczy: Gdynia : Wydawnictwo BP, 2017

Opis fizyczny: s. 164-185 : fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z VII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych", 11-13.10.2017 - Jastrzębia Góra

Uwaga specjalna: (!) = Błędne tłumaczenie tytułu rozdziału w j. ang.

Bibliografia: 16 poz., s. 184-185

p-ISBN: 978-83-65763-08-2

Liczba arkuszy: 1.00

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: usługi portowe ; porty morskie ; bezpieczeństwo usług w portach morskich

Angielskie hasła przedmiotowe: port services ; seaports ; security services in seaports

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

19/116

 

Nr opisu: 0000002711

Autorzy: Kazimierz Bielecki, Marian Rabczak, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Bezpieczeństwo ochrony przeciwpożarowej obiektów i terenów portowych

Tytuł całości: Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017", Zakopane, 12-15 września 2017 / [Wojskowa Akademia Techniczna ; przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Mienia Wojskowego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych]

Adres wydawniczy: Warszawa : Bel Studio, 2017

Opis fizyczny: [s. 1-8] : fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwagi: referat na płycie CD-ROM

Konferencja: XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017"

Miejsce konferencji: Zakopane : 2017.09.12, 2017.09.15

Bibliografia: 6 poz., [s. 8]

p-ISBN: 978-83-7798-616-5

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

20/116

 

Nr opisu: 0000002712

Autorzy: Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Bezpieczeństwo procesu załadunku, transportu, rozładunku oraz nadzór nad posadowieniem transformatorów

Tytuł całości: Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017", Zakopane, 12-15 września 2017 / [Wojskowa Akademia Techniczna ; przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Mienia Wojskowego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych]

Adres wydawniczy: Warszawa : Bel Studio, 2017

Opis fizyczny: [s. 1-11] : fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwagi: referat na płycie CD-ROM

Konferencja: XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017"

Miejsce konferencji: Zakopane : 2017.09.12, 2017.09.15

Bibliografia: 12 poz., [s. 11]

p-ISBN: 978-83-7798-616-5

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

21/116

 

Nr opisu: 0000002887

Autorzy: Małgorzata Żytkowiak, Agnieszka Ciszewska, Łukasz Ciszewski, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Bezpieczeństwo transportu na etapie produkcji i magazynowania

Tytuł pracy w innym języku: Safety of transport at the production stage and storage

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2017, nr 12, (CD), s. 1284-1294, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z IX Konferencji Naukowej Logistyka Morska "LogMare 2017", 18-20.10.2017 r., Jastarnia

Bibliografia: 13 poz., s. 1294

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: logistyka ; transport ; gospodarka magazynowa ; wózki transportowe

Angielskie hasła przedmiotowe: logistics ; transport ; storage management ; transport trolleys

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

22/116

 

Nr opisu: 0000002708

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Krzysztof Pałucha.

Tytuł pracy: Bezpieczeństwo usług transportowych amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej realizowanych przez cywilny podmiot gospodarczy

Tytuł pracy w innym języku: Safety of services transport small and artillery ammunition implementation by civil LTD

Tytuł całości: Perspektywy rozwoju krajowej produkcji napędów rakietowych oraz amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej : VIII Konferencja Naukowo-Techniczna : Amunicja 2017, Kołobrzeg, 10-13 maj 2017 / Politechnika Poznańska. Instytut Technologii Materiałów, MESKO - Skarżysko Kamienna

Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017

Opis fizyczny: s. [151]-165 : fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z VIII Konferencji Naukowo-Technicznej "Amunicja 2017", 10-13.05.2017 r., Kołobrzeg

Bibliografia: 12 poz., s. 164-165

p-ISBN: 978-83-7775-456-6

Liczba arkuszy: 0.80

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: amunicja ; transport ; bezpieczeństwo ; materiały niebezpieczne

Angielskie hasła przedmiotowe: ammunition ; transport ; safety ; dangerous materials

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

23/116

 

Nr opisu: 0000002874

Autorzy: Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Bezpieczeństwo w transporcie morskim towarów niebezpiecznych

Tytuł pracy w innym języku: Safety in maritime transportation dangerous goods

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2017, nr 12, (CD), s. 64-75, fot., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z IX Konferencji Naukowej Logistyka Morska "LogMare 2017", 18-20.10.2017 r., Jastarnia

Bibliografia: 6 poz., s. 75

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: bezpieczeństwo ; transport morski ; towary niebezpieczne

Angielskie hasła przedmiotowe: safety ; maritime transport ; dangerous goods

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

24/116

 

Nr opisu: 0000002877

Autorzy: Stefan Kowalski, Mirosław Chmieliński, Michał Pabich.

Tytuł pracy: Cyberbezpieczeństwo operacji przeładunkowych i usług w portach morskich

Tytuł pracy w innym języku: Cyberspace transshipment operations and seaport services

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2017, nr 12, (CD), s. 479-489, rys., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z IX Konferencji Naukowej Logistyka Morska "LogMare 2017", 18-20.10.2017 r., Jastarnia

Bibliografia: 10 poz., s. 489

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: cyberbezpieczeństwo ; operacje przeładunkowe w transporcie morskim ; cyberzagrożenia w transporcie morskim ; cyberzagrożenia w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych w portach

Angielskie hasła przedmiotowe: cybersecurity ; reloading operations in sea transport ; cyber threats in sea transport ; cyber threats in telecommunications services for users at ports

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

25/116

 

Nr opisu: 0000002873

Autorzy: Kazimierz Bielecki, Marian Rabczak, Mirosław Chmieliński, Jerzy Bodzak.

Tytuł pracy: Czynniki wpływające na bezpieczeństwo pożarowe w portach morskich

Tytuł pracy w innym języku: Factors influencing fire safety in the maritime ports

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2017, nr 12, (CD), s. 19-28, il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Miejsce konferencji: 

Uwaga specjalna: Materiały z IX Konferencji Naukowej Logistyka Morska "LogMare 2017", 18-20.10.2017 r., Jastarnia

Bibliografia: 6 poz., s. 28

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: bezpieczeństwo pożarowe ; ochrona przeciwpożarowa ; port morski

Angielskie hasła przedmiotowe: fire safety ; fire protection ; maritime port

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

26/116

 

Nr opisu: 0000002616

Autorzy: Krzysztof Bielawski, Arkadiusz Krupa, Dariusz Szagała, Andrzej Banacki, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Doświadczenia firmy AREX z 10-letniego wdrażania zaawansowanych systemów szkolno-treningowych dla Sił Zbrojnych

Tytuł całości: Obrona powietrzna : przegląd osiągnięć / red. nauk. Artur Cywiński, Stanisław Milewski Stanisław, Andrzej Żak ; Akademia Marynarki Wojennej

Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2017

Opis fizyczny: s. 335-352 : rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol.

Bibliografia: 14 poz., s. 351-352

p-ISBN: 978-83-941087-3-1

Liczba arkuszy: 0.80

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

27/116

 

Nr opisu: 0000002875

Autorzy: Marek Dziamarski, Mirosław Chmieliński, Tomasz Chyła, Mateusz Gerasimiuk.

Tytuł pracy: Elementy wyposażenia indywidualnego wyznacznikiem zwiększającym bezpieczeństwo przetrwania podczas zdarzeń nadzwyczajnych i kryzysowych

Tytuł pracy w innym języku: Elements of individual equipment with a list of higher safety and crisis safety while surveying survey

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2017, nr 12, (CD), s. 144-155, il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: IX Konferencja Naukowa Logistyka Morska "LogMare 2017":Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Miejsce konferencji: Jastarnia : 2017.10.18, 2017.10.20

Bibliografia: 8 poz., s. 155

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: bezpieczeństwo przetrwania ; zdarzenie nadzwyczajne ; kryzys

Angielskie hasła przedmiotowe: safety ; emergency ; crisis

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

28/116

 

Nr opisu: 0000002612

Autorzy: Paweł Karcz, Mirosław Chmieliński, Sebastian Draga.

Tytuł pracy: Geneza powstania i kierunki rozwoju bezzałogowych statków powietrznych

Tytuł całości: Obrona powietrzna : przegląd osiągnięć / red. nauk. Artur Cywiński, Stanisław Milewski Stanisław, Andrzej Żak ; Akademia Marynarki Wojennej

Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2017

Opis fizyczny: s. 21-41 : rys., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol.

Bibliografia: 18 poz., s. 41

p-ISBN: 978-83-941087-3-1

Liczba arkuszy: 1.00

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

29/116

 

Nr opisu: 0000002621

Autorzy: Krzysztof Bielawski, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Innowacyjne rozwiązania systemów kontrolnych i diagnostycznych objętych zdalnym nadzorem w odniesieniu do poprawy bezpieczeństwa

Tytuł pracy w innym języku: Essence of safety innovative solutions control systems and diagnostic subject to the supervision of remote infrastructure road, rail and city

Czasopismo: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Szczegóły: 2017, nr 6, s. 69-75, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 7 poz., s. 75

p-ISSN: 1509-5878

e-ISSN: 2450-7725

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 7.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; Index Copernicus

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: CC-BY-NC

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.autobusy-test.com.pl/images/stories/Do_pobrania/2017/nr%206/BiE/08_126_BiE_BIELAWSKI_CHMIELINSKI.pdf

30/116

 

Nr opisu: 0000002879

Autorzy: Michał Pabich, Krzysztof Bielawski, Mirosław Chmieliński, Tomasz Chyła.

Tytuł pracy: Istota i znaczenie bezpieczeństwa informacji w działalności gospodarczej współczesnego przedsiębiorstwa

Tytuł pracy w innym języku: Significance and importance of information security in the business activity of a contemporary enterprise

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2017, nr 12, (CD), s. 821-832, rys., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z IX Konferencji Naukowej Logistyka Morska "LogMare 2017", 18-20.10.2017 r., Jastarnia

Bibliografia: 7 poz., s. 832

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: profilowanie bezpieczeństwa ; cyberbezpieczeństwo ; bezpieczeństwo informacji

Angielskie hasła przedmiotowe: security profiling ; cybersecurity ; data security

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

31/116

 

Nr opisu: 0000002884

Autorzy: Krzysztof Pałucha, Iwona Dudziuk, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Jakość działania i odpowiedzialność przedsiębiorstwa w przewozie ładunków strategicznych i niebezpiecznych wobec otoczenia

Tytuł pracy w innym języku: Quality of action and responsibility of enterprises in the transport of strategic and hazardous loans to the environment

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2017, nr 12, (CD), s. 914-924, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z IX Konferencji Naukowej Logistyka Morska "LogMare 2017", 18-20.10.2017 r., Jastarnia

Bibliografia: 13 poz., s. 924

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: ładunki strategiczne i niebezpieczne ; bezpieczeństwo ; jakość działania

Angielskie hasła przedmiotowe: strategic and dangerous loads ; security ; quality of action

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

32/116

 

Nr opisu: 0000002715

Autorzy: Konrad Jakubowski, Leszek Pietrukaniec, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Konserwacja, czyszczenie i smarowanie jako jeden z procesów bezpiecznej eksploatacji obiektów technicznych - maszyn, urządzeń

Tytuł całości: Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017", Zakopane, 12-15 września 2017 / [Wojskowa Akademia Techniczna ; przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Mienia Wojskowego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych]

Adres wydawniczy: Warszawa : Bel Studio, 2017

Opis fizyczny: [s. 1-11] : il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwagi: referat na płycie CD-ROM

Konferencja: XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017"

Miejsce konferencji: Zakopane : 2017.09.12, 2017.09.15

Bibliografia: 12 poz., [s. 10-11]

p-ISBN: 978-83-7798-616-5

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

33/116

 

Nr opisu: 0000002885

Autorzy: Wiesław Tusk, Anna Ceynowa, Leszek Pietrukaniec, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Logistyczne aspekty bezpieczeństwa operacji przemieszczania okrętu podwodnego typu Kobben na terenie stoczni

Tytuł pracy w innym języku: Logistic aspects of transmission operation safety Kobben underwater circuit board for the shipbuilding

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2017, nr 12, (CD), s. 1142-1152, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z IX Konferencji Naukowej Logistyka Morska "LogMare 2017", 18-20.10.2017 r., Jastarnia

Bibliografia: 6 poz., s. 1152

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: logistyczne aspekty bezpieczeństwa ; przemieszczanie sztuk ciężkich ; okręt podwodny

Angielskie hasła przedmiotowe: logistics aspects of safety ; heavy shipments ; submarine

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

34/116

 

Nr opisu: 0000002880

Autorzy: Michał Pabich, Piotr Morawski, Mirosław Chmieliński, Mateusz Gerasimiuk.

Tytuł pracy: Logistyczne aspekty nowatorskiego projektu systemu łączności trankingowej na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego

Tytuł pracy w innym języku: Logistic aspects of the new continuous transportation system project for the needs of public safety and crisis management

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2017, nr 12, (CD), s. 833-845, rys., schem., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z IX Konferencji Naukowej Logistyka Morska "LogMare 2017", 18-20.10.2017 r., Jastarnia

Bibliografia: 9 poz., s. 845

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: łączność ; systemy łączności ; łączność w zarządzaniu kryzysowym ; systemy trankingowe

Angielskie hasła przedmiotowe: communication ; communication systems ; communication in crisis management ; trunking systems

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

35/116

 

Nr opisu: 0000002716

Autorzy: Stefan Kowalski, Mirosław Chmieliński, Michał Pabich.

Tytuł pracy: Monitorowanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i minimalizowanie skutków cyberataków

Tytuł całości: Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017", Zakopane, 12-15 września 2017 / [Wojskowa Akademia Techniczna ; przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Mienia Wojskowego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych]

Adres wydawniczy: Warszawa : Bel Studio, 2017

Opis fizyczny: [s. 1-10] : tab., wykr.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwagi: referat na płycie CD-ROM

Konferencja: XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017"

Miejsce konferencji: Zakopane : 2017.09.12, 2017.09.15

Bibliografia: 9 poz., [s. 9-10]

p-ISBN: 978-83-7798-616-5

Liczba arkuszy: 0.53

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

36/116

 

Nr opisu: 0000002704

Autorzy: Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Możliwości wspomagania wybranych ekspertyz i opinii specjalistycznych w obszarze bezpieczeństwa przy wykorzystaniu różnych programów komputerowych

Tytuł pracy w innym języku: The ability to assist selected expert opinions and expertise in the area of security using various computer programs

Czasopismo: Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa

Czasopismo: Problems of mechatronics. Armament, aviation, safety engineering

Szczegóły: 2017 : t. 8, nr 2 (28), s. 159-176, il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 10 poz., s. 175-176

p-ISSN: 2081-5891

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: informatyka ; bezpieczeństwo ; program komputerowy ; modelowanie

Angielskie hasła przedmiotowe: computer science ; computer program ; modeling ; simulation

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: CC-BY-NC-ND

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: https://promechjournal.pl/resources/html/article/details?id=149351

DOI: 10.5604/01.3001.0010.1577

37/116

 

Nr opisu: 0000002617

Autorzy: Roman Haberek, Daniel Masalski, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Możliwości zabezpieczenia procesu szkolenia w zakresie eksploatacji bojowej uzbrojenia rakietowego MW RP z odzwierciedleniem warunków i realiów pracy bojowej

Tytuł całości: Obrona powietrzna : przegląd osiągnięć / red. nauk. Artur Cywiński, Stanisław Milewski Stanisław, Andrzej Żak ; Akademia Marynarki Wojennej

Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2017

Opis fizyczny: s. 353-364 : rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol.

Bibliografia: 6 poz., s. 363-364

p-ISBN: 978-83-941087-3-1

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

38/116

 

Nr opisu: 0000002882

Autorzy: Zbigniew Pagacz, Tomasz Pagacz, Maciej Nowicki, Andrzej Gaj, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Nowe wyzwania i potrzeby w zakresie czyszczenia i konserwacji luf armat morskich

Tytuł pracy w innym języku: New challenges and cleaning needs and maintenance of the barrel navy gun

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2017, nr 12, (CD), s. 888-899, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z IX Konferencji Naukowej Logistyka Morska "LogMare 2017", 18-20.10.2017 r., Jastarnia

Bibliografia: 9 poz., s. 898-899

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: system czyszczenia ; konserwacja broni

Angielskie hasła przedmiotowe: cleaning system ; gun maintenance

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

39/116

 

Nr opisu: 0000002918

Autorzy: Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Nowoczesne technologie w systemach symulacyjnych i treningowych uzbrojenia morskiego w Akademii Marynarki Wojennej w aspekcie bezpieczeństwa wykonywania zadań bojowych

Tytuł pracy w innym języku: Modern technologies in simulation systems and navy training at the Polish Naval Academy

Czasopismo: Aparatura Badawcza i Dydaktyczna

Szczegóły: 2017 : t. 22, nr 4, s. [236]-246, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 15 poz., s. 245-246

p-ISSN: 1426-9600

e-ISSN: 2392-1765

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: symulator ; kształcenie ; trening ; nowoczesne technologie IT

Angielskie hasła przedmiotowe: simulator ; training ; modern simulation technology

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 10.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: OTHER

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://abid.cobrabid.pl/download.php?ma_id=2674

40/116

 

Nr opisu: 0000002714

Autorzy: Roman Haberek, Stanisław August, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Nowoczesny symulator jazdy pociągiem efektem konsekwentnym działań poprawy bezpieczeństwa na kolei

Tytuł całości: Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017", Zakopane, 12-15 września 2017 / [Wojskowa Akademia Techniczna ; przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Mienia Wojskowego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych]

Adres wydawniczy: Warszawa : Bel Studio, 2017

Opis fizyczny: [s. 1-7] : fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwagi: referat na płycie CD-ROM

Konferencja: XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017"

Miejsce konferencji: Zakopane : 2017.09.12, 2017.09.15

Bibliografia: 7 poz., [s. 7]

p-ISBN: 978-83-7798-616-5

Liczba arkuszy: 0.39

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

41/116

 

Nr opisu: 0000002624

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Wiesław Tusk, Leszek Pietrukaniec.

Tytuł pracy: Operacje transportowe okrętu podwodnego typu Kobben do Akademii Marynarki Wojennej i wybrane aspekty bezpieczeństwa

Tytuł pracy w innym języku: Transportation submarine type Kobben of Naval Shipyard into the Polish Naval Academy and selected aspects of safety

Czasopismo: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Szczegóły: 2017, nr 6, s. 120-125, fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 14 poz., s. 125

p-ISSN: 1509-5878

e-ISSN: 2450-7725

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 7.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; Index Copernicus

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: CC-BY-NC

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.autobusy-test.com.pl/images/stories/Do_pobrania/2017/nr%206/BiE/16_129_BiE_CHMIELINSKI_TUSK_PIERTUKANIEC.pdf

42/116

 

Nr opisu: 0000002719

Autorzy: Wiesław Tusk, Anna Ceynowa, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Praktyczne aspekty bezpieczeństwa hydraulicznego podnoszenia przęseł mostowych, wiaduktów drogowych oraz kolejowych

Tytuł całości: Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017", Zakopane, 12-15 września 2017 / [Wojskowa Akademia Techniczna ; przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Mienia Wojskowego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych]

Adres wydawniczy: Warszawa : Bel Studio, 2017

Opis fizyczny: [s. 1-8] : fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwagi: referat na płycie CD-ROM

Konferencja: XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017"

Miejsce konferencji: Zakopane : 2017.09.12, 2017.09.15

Bibliografia: 8 poz., [s. 8]

p-ISBN: 978-83-7798-616-5

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

43/116

 

Nr opisu: 0000002702

Autorzy: Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Safety of Oversize Cargo in Ports and in the Sea Transport

Czasopismo: TransNav. The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation

Szczegóły: 2017 : vol. 11, no. 1, s. 151-157, fot.

Uwagi: streszczenie w j. ang.

Bibliografia: 10 poz., s. 157

p-ISSN: 2083-6473

e-ISSN: 2083-6481

Praca afiliowana przez AMW

Angielskie hasła przedmiotowe: safety of sea transportation ; oversize cargo ; safety of oversize cargo ; safety at sea ; safety in port ; oversize cargo in maritime transport ; maritime transport ; extra large oversize units

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: ENG

Punktacja MNiSW: 12.000

Inne bazy podające opis: DOAJ - Directory of Open Access Journals ; IC Journals Master List ; BazTech ; Google Scholar ; Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: CC-BY-NC

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.transnav.eu/Article_Safety_of_Oversize_Cargo_Chmieli%C5%84ski,41,711.html#

DOI: 10.12716/1001.11.01.18

44/116

 

Nr opisu: 0000002703

Autorzy: Adam Cichocki, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Safety of transport and disposal for explosive ordnance in ports, roadsteads and at open sea

Czasopismo: TransNav. The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation

Szczegóły: 2017 : vol. 11, no. 2, s. 363-370, fot., il., tab., wykr.

Uwagi: streszczenie w j. ang.

Bibliografia: 11 poz., s. 370

p-ISSN: 2083-6473

e-ISSN: 2083-6481

Praca afiliowana przez AMW

Angielskie hasła przedmiotowe: military applications ; safety of transport ; explosive ordnance ; explosive ordnance in ports ; explosive ordnance in roadsteads ; explosive ordnance at open sea ; unexploded ordnance (UXO) ; disposal for explosive ordnance

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: ENG

Punktacja MNiSW: 12.000

Inne bazy podające opis: DOAJ - Directory of Open Access Journals ; IC Journals Master List ; BazTech ; Google Scholar ; Web of Science Core Collection - Emerging Sources Citation Index

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: CC-BY-NC

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.transnav.eu/Article_Safety_of_Transport_and_Disposal_Cichocki,42,736.html

DOI: 10.12716/1001.11.02.21

45/116

 

Nr opisu: 0000002613

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Andrzej Tamas, Tomasz Pagacz, Konrad Jakubowski.

Tytuł pracy: Skuteczne metody czyszczenia i konserwacji lufy 35 mm morskiej armaty KDA

Tytuł całości: Obrona powietrzna : przegląd osiągnięć / red. nauk. Artur Cywiński, Stanisław Milewski Stanisław, Andrzej Żak ; Akademia Marynarki Wojennej

Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2017

Opis fizyczny: s. 83-95 : rys., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol.

Bibliografia: 6 poz., s. 95

p-ISBN: 978-83-941087-3-1

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

46/116

 

Nr opisu: 0000002717

Autorzy: Czesław Mocek, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Specjalistyczne oświetlenia zapasowe na wypadek sytuacji kryzysowych i awarii technicznych wpływające na poprawę bezpieczeństwa

Tytuł całości: Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017", Zakopane, 12-15 września 2017 / [Wojskowa Akademia Techniczna ; przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Mienia Wojskowego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych]

Adres wydawniczy: Warszawa : Bel Studio, 2017

Opis fizyczny: [s. 1-8] : fot., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwagi: referat na płycie CD-ROM

Konferencja: XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017"

Miejsce konferencji: Zakopane : 2017.09.12, 2017.09.15

Bibliografia: 8 poz., [s. 8]

p-ISBN: 978-83-7798-616-5

Liczba arkuszy: 0.36

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

47/116

 

Nr opisu: 0000002863

Autorzy: Stefan Kowalski, Mirosław Chmieliński, Michał Pabich.

Tytuł pracy: Sposoby zapobiegania i ochrona przed cyberatakami w portach lotniczych

Tytuł pracy w innym języku: Prevention and protection methods against attacks in it area at airports

Tytuł całości: Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych / redakcja naukowa Jacek Fabisiak ; Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich ; Akademia Marynarki Wojennej

Adres wydawniczy: Gdynia : Wydawnictwo BP, 2017

Opis fizyczny: s. 27-43 : rys., schem.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z VII Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych", 11-13.10.2017 - Jastrzębia Góra

Bibliografia: 13 poz., s. 42-43

p-ISBN: 978-83-65763-08-2

Liczba arkuszy: 0.80

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: lotnisko ; infrastruktura krytyczna ; bezpieczeństwo ; cyberkomunikacja ; sieci cyfrowe ; penetracja ; podatność

Angielskie hasła przedmiotowe: airport ; critical infrastructure ; security ; cyber communications ; digital network ; penetration ; vulnerability

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

48/116

 

Nr opisu: 0000002707

Autorzy: Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: System rakietowy RBS-15 MK3 okrętów tyou Orkan gwarantem bezpieczeństwa militarnego

Tytuł pracy w innym języku: RBS-15 MK3 anti ship missile system Orkan class sheets military security guarantee

Tytuł całości: Perspektywy rozwoju krajowej produkcji napędów rakietowych oraz amunicji strzeleckiej i artyleryjskiej : VIII Konferencja Naukowo-Techniczna : Amunicja 2017, Kołobrzeg, 10-13 maj 2017 / Politechnika Poznańska. Instytut Technologii Materiałów, MESKO - Skarżysko Kamienna

Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017

Opis fizyczny: s. [137]-149 : il., fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z VIII Konferencji Naukowo-Technicznej "Amunicja 2017", 10-13.05.2017 r., Kołobrzeg

Bibliografia: 17 poz., s. 148-149

p-ISBN: 978-83-7775-456-6

Liczba arkuszy: 0.60

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: okręt typu Orkan ; bezpieczeństwo militarne ; rakiety

Angielskie hasła przedmiotowe: Orkan ships ; military security ; missile

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

49/116

 

Nr opisu: 0000002876

Autorzy: Roman Haberek, Olaf Kasprzycki, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Systemy symulatorów i trenażerów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa oraz obsługi sprzętu wojskowego

Tytuł pracy w innym języku: Systems of simulators and immediately improvers to improve safety and service of military equipment

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2017, nr 12, (CD), s. 304-315, il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z IX Konferencji Naukowej Logistyka Morska "LogMare 2017", 18-20.10.2017 r., Jastarnia

Bibliografia: 7 poz., s. 314-315

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: systemy symulacji ; trenażery ; bezpieczeństwo obsługi

Angielskie hasła przedmiotowe: simulation systems ; trainers ; security services

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

50/116

 

Nr opisu: 0000002710

Autorzy: Krzysztof Bielawski, Tomasz Myzia, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Wpływ rozwiązań technicznych w systemach automatyki kolejowej i drogowej na poprawę bezpieczeństwa

Tytuł całości: Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017", Zakopane, 12-15 września 2017 / [Wojskowa Akademia Techniczna ; przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Mienia Wojskowego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych]

Adres wydawniczy: Warszawa : Bel Studio, 2017

Opis fizyczny: [s. 1-10] : il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwagi: referat na płycie CD-ROM

Konferencja: XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017"

Miejsce konferencji: Zakopane : 2017.09.12, 2017.09.15

Bibliografia: 5 poz., [s. 10]

e-ISBN: 978-83-7798-616-5

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

51/116

 

Nr opisu: 0000002726

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Wiesław Tusk.

Tytuł pracy: Wspomagane komputerowo bezpieczeństwo operacji przemieszczania ładunków ciężkich i wielkowymiarowych

Tytuł pracy w innym języku: Safety operations of movement heavy and oversize loads assisted computer

Czasopismo: Przegląd Mechaniczny

Szczegóły: 2017 : R. 76, nr 9, s. 47-49, fot., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 7 poz., s. 49

p-ISSN: 0033-2259

e-ISSN: 2450-8209

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: bezpieczeństwo transportu ; ładunek ciężki ; przemieszczanie

Angielskie hasła przedmiotowe: transport safety ; heavy load ; displacement

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List

DOI: 10.15199/148.2017.9.10

52/116

 

Nr opisu: 0000002713

Autorzy: Marek Dziamarski, Mirosław Chmieliński, Tomasz Chyła.

Tytuł pracy: Wybrane elementy wyposażenia umożliwiające przetrwanie w sytuacjach kryzysowych

Tytuł całości: Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017", Zakopane, 12-15 września 2017 / [Wojskowa Akademia Techniczna ; przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Mienia Wojskowego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych]

Adres wydawniczy: Warszawa : Bel Studio, 2017

Opis fizyczny: [s. 1-10] : fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwagi: referat na płycie CD-ROM

Konferencja: XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017"

Miejsce konferencji: Zakopane : 2017.09.12, 2017.09.15

Bibliografia: 6 poz., [s. 10]

p-ISBN: 978-83-7798-616-5

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

53/116

 

Nr opisu: 0000002622

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Roman Haberek, Stanisław August.

Tytuł pracy: Wykorzystanie mobilnego symulatora jazdy samochodu ciężarowego i autobusu w zakresie badań nad bezpieczeństwem drogowym

Tytuł pracy w innym języku: Possibility of use of mobile driving simulator car truck and bus in the studies security

Czasopismo: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Szczegóły: 2017, nr 6, s. 107-113, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 11 poz., s. 113

p-ISSN: 1509-5878

e-ISSN: 2450-7725

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 7.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; Index Copernicus

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: CC-BY-NC

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.autobusy-test.com.pl/images/stories/Do_pobrania/2017/nr%206/BiE/14_127_BiE_CHMIELINSKI_HABEREK_AUGUST.pdf

54/116

 

Nr opisu: 0000002623

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Krzysztof Pałucha.

Tytuł pracy: Zapewnienie bezpieczeństwa ładunków ponadnormatywnych w portach morskich

Tytuł pracy w innym języku: Safety oversized transport in the sea ports

Czasopismo: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Szczegóły: 2017, nr 6, s. 114-119, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 8 poz., s. 119

p-ISSN: 1509-5878

e-ISSN: 2450-7725

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 7.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; Index Copernicus

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: CC-BY-NC

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.autobusy-test.com.pl/images/stories/Do_pobrania/2017/nr%206/BiE/15_130_BiE_CHMIELINSKI_PALUCHA.pdf

55/116

 

Nr opisu: 0000002720

Autorzy: Małgorzata Żytkowiak, Mirosław Chmieliński, Andrzej Wasilewski, Krzysztof Dejnarowicz.

Tytuł pracy: Zapobieganie i przeciwdziałanie skutkom zagrożeń występujących w biurach, magazynach, przestrzeniach przemysłowych oraz salach konferencyjnych i wykładowych

Tytuł całości: Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017", Zakopane, 12-15 września 2017 / [Wojskowa Akademia Techniczna ; przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Mienia Wojskowego, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych]

Adres wydawniczy: Warszawa : Bel Studio, 2017

Opis fizyczny: [s. 1-10] : il., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwagi: referat na płycie CD-ROM

Konferencja: XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2017"

Miejsce konferencji: Zakopane : 2017.09.12, 2017.09.15

Bibliografia: 7 poz., [s. 10]

p-ISBN: 978-83-7798-616-5

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

56/116

 

Nr opisu: 0000002881

Autorzy: Zbigniew Pagacz, Tomasz Pagacz, Maciej Nowicki, Andrzej Gaj, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Zastosowanie laserowego systemu inspekcji i pomiarów uszkodzeń luf artyleryjskich w aspekcie bezpieczeństwa ich eksploatacji

Tytuł pracy w innym języku: Application of the laser inspection system and measurements of artillery barrel the aspect of their safety

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2017, nr 12, (CD), s. 875-887, il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z IX Konferencji Naukowej Logistyka Morska "LogMare 2017", 18-20.10.2017 r., Jastarnia

Bibliografia: 12 poz., s. 886-887

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: inspekcja ; pomiar ; lufa artyleryjska

Angielskie hasła przedmiotowe: inspection ; measurement ; artillery barrel

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

57/116

 

Nr opisu: 0000002619

Autorzy: Maciej Stopniak, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Zastosowanie środowiska wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu wszystkich szczebli wsparcia ogniowego oraz szkolenia targetingu

Tytuł całości: Obrona powietrzna : przegląd osiągnięć / red. nauk. Artur Cywiński, Stanisław Milewski Stanisław, Andrzej Żak ; Akademia Marynarki Wojennej

Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2017

Opis fizyczny: s. 373-382 : rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol.

Bibliografia: 19 poz., s. 381-382

p-ISBN: 978-83-941087-3-1

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

58/116

 

Nr opisu: 0000002878

Autorzy: Czesław Mocek, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Zestaw specjalistycznego oświetlenia awaryjnego jako przykład zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych na okręcie

Tytuł pracy w innym języku: Specialist of emergency lighting kit as an example of safety in emergency situations

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2017, nr 12, (CD), s. 740-750, il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Uwaga specjalna: Materiały z IX Konferencji Naukowej Logistyka Morska "LogMare 2017", 18-20.10.2017 r., Jastarnia

Bibliografia: 12 poz., s. 750

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: okręt podwodny ; sytuacja awaryjna ; oświetlenie specjalistyczne

Angielskie hasła przedmiotowe: submarine ; emergency situation ; specialized lighting

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

59/116

 

Nr opisu: 0000002427

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Jacek Kosiński.

Tytuł pracy: 35 mm armata morska KDA ze zintegrowaną głowicą śledzącą ZGS-158

Tytuł pracy w innym języku: 35 mm naval artillery system with integrated ZGS-158M tracking system optoelectronic sensor

Tytuł całości: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna " Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2016 : monografia / redakcja Katarzyna Andziulewicz, Hubert Jando ; redakcja naukowa Tomasz Szubrycht

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2016

Opis fizyczny: s. 31-40 : fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa":Akademia Marynarki Wojennej ; OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. ; Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Miejsce konferencji: Gdańsk : 2016.06.20, 2016.06.22

Uwaga specjalna: pełny tekst rozdziału na CD

Bibliografia: 6 poz., s. 40

e-ISBN: 978-83-930150-5-4

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: armata morska ; głowica optoelektroniczna ; amunicja

Angielskie hasła przedmiotowe: naval gun system ; head of optoelectronic ; ammunition

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

60/116

 

Nr opisu: 0000002450

Autorzy: Paweł Karcz, Mirosław Chmieliński, Jacek Zalewski, Sebastian Draga.

Tytuł pracy: Analiza porównawcza wybranych bezzałogowych systemów powietrznych pod kątem zadań realizowanych przez MW

Tytuł pracy w innym języku: Comperative analysis of selected unmanned aircraft systems air to the task implemented by the navy

Tytuł całości: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna " Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2016 : monografia / redakcja Katarzyna Andziulewicz, Hubert Jando ; redakcja naukowa Tomasz Szubrycht

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2016

Opis fizyczny: s. 240-249 : il., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa":Akademia Marynarki Wojennej ; OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. ; Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Miejsce konferencji: Gdańsk : 2016.06.20, 2016.06.22

Uwaga specjalna: pełny tekst rozdziału na CD

Bibliografia: 13 poz., s. 248-249

e-ISBN: 978-83-930150-5-4

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: rozpoznanie ; środki bezpilotowe ; marynarka wojenna

Angielskie hasła przedmiotowe: intelligence ; Unmanned Aerial Vehicle (UAV) ; navy

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

61/116

 

Nr opisu: 0000002045

Autorzy: Roman Haberek, Sławomir Stępniak, Tomasz Głogowski, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Aspekty logistyczne architektury trenażera walki w pomieszczeniach CQC

Tytuł pracy w innym języku: Logistical aspects of the architecture simulator fighting on the premises CQC

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2016, nr 12, (CD), s. 221-231, fot., il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VIII Konferencja Naukowa Logistyka Morska "LogMare 2016":Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Miejsce konferencji: Lidzbark Warmiński : 2016.10.12, 2016.10.14

Bibliografia: 8 poz., s. 230-231

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: symulator ; szkolenie ; budowa urządzeń treningowych

Angielskie hasła przedmiotowe: simulation ; training ; construction training devices

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

62/116

 

Nr opisu: 0000002008

Autorzy: Artur Cywiński, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Badania endoskopowe luf armat czarnoprochowych jako element bezpieczeństwa eksloatacji w ich procesie logistycznym

Tytuł pracy w innym języku: The endoscopic examinations of barrels of black powder cannons as an element of their safety exploitation in a logistics process

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2016, nr 9, (CD), s. 90-98, fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VII Konferencja Naukowa Logistyka Morska "LogMare 2015":Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Miejsce konferencji: Jurata : 2015.10.14, 2015.10.16

Bibliografia: 3 poz., s. 97-98

p-ISSN: 1231-2037

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: lufy armat czarnoprochowych ; endoskop

Angielskie hasła przedmiotowe: black powder cannons ; endoscope

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

63/116

 

Nr opisu: 0000002014

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Artur Cywiński, Mirosław Gołyga, Szymon Kubisiak, Adam Majchrzak, Andrzej Giecewicz, Konrad Jakubowski.

Tytuł pracy: Badania wizualne powierzchni wewnętrznej luf armat czarnoprochowych

Tytuł pracy w innym języku: Visual testing internal area barrels black powder

Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa

Czasopismo: Welding Technology Review

Szczegóły: 2016 : vol. 88, nr 10, s. 20-25, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 13 poz., s. 25

p-ISSN: 0033-2364

e-ISSN: 2449-7959

Liczba arkuszy: 0.40

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: lufy armat czarnoprochowych ; diagnostyka ; badania wizualne ; endoskop

Angielskie hasła przedmiotowe: barrel black powder ; technical diagnostics ; visual testing ; endoscope

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 9.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List ; BASPAW

Adres url: http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/679

DOI: 10.26628/ps.v88i10.679

64/116

 

Nr opisu: 0000002422

Autorzy: Lesław Mroziński, Mirosław Chmieliński, Mirosław Gołyga.

Tytuł pracy: Certyfikacja wyrobów na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Tytuł pracy w innym języku: Compliance with product safety standards as a defense in the centre for product certification PNA in Gdynia

Tytuł całości: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna " Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2016 : monografia / redakcja Katarzyna Andziulewicz, Hubert Jando ; redakcja naukowa Tomasz Szubrycht

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2016

Opis fizyczny: s. 326-335 : fot., schem.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa":Akademia Marynarki Wojennej ; OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. ; Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Miejsce konferencji: Gdańsk : 2016.06.20, 2016.06.22

Uwaga specjalna: pełny tekst rozdziału na CD

Bibliografia: 9 poz., s. 334-335

e-ISBN: 978-83-930150-5-4

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: ocena zgodności wyrobów ; certyfikacja ; akredytacja

Angielskie hasła przedmiotowe: conformity assesment of products ; certification ; accreditation

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

65/116

 

Nr opisu: 0000002098

Autorzy: Roman Haberek, Olaf Kasprzycki, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Charakterystyka systemu symulacji trójwymiarowych modeli przyrządów optycznych eksploatowanych w MW RP

Tytuł pracy w innym języku: System Simulating 3-D Models of Optical Instruments Used by the Polish Navy

Czasopismo: Problemy Techniki Uzbrojenia

Czasopismo: Issues of Armament Technology

Szczegóły: 2016 : R. 45, z. 137, nr 1, s. [73]-93, il., schem.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 9 poz., s. 92-93

p-ISSN: 1230-3801

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: symulator ; kształcenie ; szkolenie ; trening ; kontrola i ocena umiejętności

Angielskie hasła przedmiotowe: simulator ; education ; training ; practicing ; examination and evaluation of skills

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL, ENG

Punktacja MNiSW: 6.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: OTHER

open-access-release-time: AFTER_PUBLICATION

open-access-months: 3

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://witu.mil.pl/www/biuletyn/ptu_2016/137/73.pdf

66/116

 

Nr opisu: 0000002424

Autorzy: Krzysztof Pałucha, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Czynniki warunkujące bezpieczeństwo załadunku sprzętu wojskowego do transportu morskiego

Tytuł pracy w innym języku: Determinants safety loading military equipment for maritime transport

Tytuł całości: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna " Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2016 : monografia / redakcja Katarzyna Andziulewicz, Hubert Jando ; redakcja naukowa Tomasz Szubrycht

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2016

Opis fizyczny: s. 365-373 : il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa":Akademia Marynarki Wojennej ; OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. ; Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Miejsce konferencji: Gdańsk : 2016.06.20, 2016.06.22

Uwaga specjalna: pełny tekst rozdziału na CD

Bibliografia: 13 poz., s. 372

e-ISBN: 978-83-930150-5-4

Liczba arkuszy: 0.40

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: sztauowanie ; zabezpieczenie ładunków w transporcie ; transport morski

Angielskie hasła przedmiotowe: stowage ; securing cargo transport ; maritime transport

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

67/116

 

Nr opisu: 0000002076

Autorzy: Krzysztof Pałucha, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Czynniki wpływające na bezpieczeństwo transportu lądowego i morskiego trinitrotoluenu (TNT) w kontenerach

Tytuł pracy w innym języku: Factors affecting the safety of land and sea transport of containerised trinitrotoluene (TNT)

Czasopismo: Materiały Wysokoenergetyczne

Czasopismo: High-Energetic Materials

Szczegóły: 2016 : t. 8, s. 81-90, fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 15 poz., s. 89-90

p-ISSN: 2083-0165

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: materiały niebezpieczne ; bezpieczeństwo transportu ; materiały wybuchowe

Angielskie hasła przedmiotowe: hazardous materials ; transportation safety ; explosives

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: OTHER

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne/materialy-wysokoenergetyczne8/Palucha_Czynniki_wplywajace_na_bezpieczenstwo.pdf

68/116

 

Nr opisu: 0000002090

Autorzy: Maciej Stopniak, Jan Masiejczyk, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Efektywne i elastyczne szkolenie z wykorzystaniem systemu symulacyjnego VBS w zastosowaniach morskich

Tytuł pracy w innym języku: Efficient and flexible training using the system simulation VBS applications marine

Czasopismo: Mechanik

Szczegóły: 2016 : R. 89, nr 7, s. 830-831, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: XX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji

Miejsce konferencji: Jurata : 2016.05.16, 2016.05.20

Bibliografia: 17 poz., s. 831

p-ISSN: 0025-6552

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: symulacja komputerowa ; szkolenie ; aplikacja morska ; VBS

Angielskie hasła przedmiotowe: computer simulation ; training ; applications marine ; VBS

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 11.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: OTHER

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.mechanik.media.pl/artykuly/efektywne-i-elastyczne-szkolenie-z-wykorzystaniem-systemu-symulacyjnego-vbs-w-zastosowaniach-morskich.html

DOI: 10.17814/mechanik.2016.7.194

69/116

 

Nr opisu: 0000002043

Autorzy: Krzysztof Pałucha, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Identyfikacja działań w obszarze bezpieczeństwa transportu ładunków wymagających specjalnych warunków w aspekcie logistyki spedycji portowo-morskiej

Tytuł pracy w innym języku: Identification of action in the transport safety of requiring the special conditions in terms of logistics port and sea

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2016, nr 12, (CD), s. 591-602, fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VIII Konferencja Naukowa Logistyka Morska "LogMare 2016":Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Miejsce konferencji: Lidzbark Warmiński : 2016.10.12, 2016.10.14

Bibliografia: 15 poz., s. 601-602

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: materiały niebezpieczne ; bezpieczeństwo transportu ; materiały wybuchowe

Angielskie hasła przedmiotowe: hazardous materials ; transportation safety ; explosives

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

70/116

 

Nr opisu: 0000002044

Autorzy: Krzysztof Bielawski, Andrzej Banacki, Dariusz Szagała, Arkadiusz Krupa, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Identyfikacja obszarów działań logistycznych w firmie Arex w aspekcie ponad 10-letniego wdrażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego

Tytuł pracy w innym języku: The areas of action logistics Arex ltd in terms of over 10 - year implementation of armaments and military equipment

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2016, nr 12, (CD), s. 11-31, fot., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VIII Konferencja Naukowa Logistyka Morska "LogMare 2016":Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Miejsce konferencji: Lidzbark Warmiński : 2016.10.12, 2016.10.14

Bibliografia: 17 poz., s. 29-31

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: symulator ; szkolenie ; budowa urządzeń treningowych

Angielskie hasła przedmiotowe: simulation ; training ; construction training devices

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

71/116

 

Nr opisu: 0000002421

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Mirosław Gołyga, Jacek Otremba.

Tytuł pracy: Koncepcja kursów e-learning z wykorzystaniem symulatorów uzbrojenia morskiego w AMW

Tytuł pracy w innym języku: Concept training of e-learning the use system simulators navy weapons system in the PNA

Tytuł całości: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna " Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2016 : monografia / redakcja Katarzyna Andziulewicz, Hubert Jando ; redakcja naukowa Tomasz Szubrycht

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2016

Opis fizyczny: s. 203-212 : il., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa":Akademia Marynarki Wojennej ; OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. ; Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Miejsce konferencji: Gdańsk : 2016.06.20, 2016.06.22

Uwaga specjalna: pełny tekst rozdziału na CD

Bibliografia: 12 poz., s. 211-212

e-ISBN: 978-83-930150-5-4

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: szkolenie na odległość ; system e-learning ; podręcznik elektroniczny

Angielskie hasła przedmiotowe: distance e-learning ; e-learning ; on-line learning environments

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

72/116

 

Nr opisu: 0000002058

Autorzy: Krzysztof Bielawski, Andrzej Banacki, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Logistyczne aspekty produkcji zestawów treningowych dla Sił Zbrojnych RP realizowanych przez AREX

Tytuł pracy w innym języku: The logistic aspect of production of training sets for Polish Republic armies realized by AREX

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2016, nr 9, (CD), s. 74-89, fot., il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VII Konferencja Naukowa Logistyka Morska "LogMare 2015":Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Miejsce konferencji: Jurata : 2015.10.14, 2015.10.16

Bibliografia: 11 poz., s. 88-89

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: sprzęt wojskowy ; urządzenia szkolno-treningowe ; zestawy artyleryjsko-rakietowe

Angielskie hasła przedmiotowe: the military equipment ; training units ; artillery and missile system

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

73/116

 

Nr opisu: 0000002059

Autorzy: Krzysztof Pałucha, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Logistyka działań realizowanych na rzecz bezpieczeństwa transportu sprzętu wojskowego i materiałów wybuchowych realizowane przez specjalistyczny cywilny podmiot gospodarczy

Tytuł pracy w innym języku: The logistics of working realized in favour of the safety of military transport and explosives realised by the specialistic civil economic subject

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2016, nr 9, (CD), s. 99-117, fot., il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VII Konferencja Naukowa Logistyka Morska "LogMare 2015":Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Miejsce konferencji: Jurata : 2015.10.14, 2015.10.16

Bibliografia: 21 poz., s.116-117

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: transport sprzętu wojskowego ; materiały wybuchowe

Angielskie hasła przedmiotowe: transport military equipment ; explosives

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

74/116

 

Nr opisu: 0000002060

Autorzy: Roman Haberek, Olaf Kasprzycki, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Modernizacja i rozbudowa symulatorów morskich strzelań artyleryjskich i rakietowych poprzez multimedialny system identyfikacji obiektów powietrznych, morskich i naziemnych (brzegowych)

Tytuł pracy w innym języku: Modernization and extension of marine shooting artillery and rocket simulators through media identification system of air , sea and ground (shoreline) objects

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2016, nr 9, (CD), s. 118-131, fot., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VII Konferencja Naukowa Logistyka Morska "LogMare 2015":Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Miejsce konferencji: Jurata : 2015.10.14, 2015.10.16

Bibliografia: 9 poz., s. 130-131

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: symulator morskich strzelań artyleryjskich ; multimodalny system identyfikacji obiektów powietrznych ; multimodalny system identyfikacji obiektów morskich ; multimodalny system identyfikacji obiektów naziemnych

Angielskie hasła przedmiotowe: marine artillery simulator shooting ; multimodal identification system for airborne ; multimodal identification system for naval ; multimodal identification system for ground

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

75/116

 

Nr opisu: 0000002091

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Krzysztof Pałucha.

Tytuł pracy: Opakowania transportowe Clip-Lok, jako rozwiązania wspierające kontrahentów realizujących procesy transportowe wyrobów obronnych

Tytuł pracy w innym języku: Packaging transport clip-lok, as a solution to assist contractors implementing processes transport product defence

Czasopismo: Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

Szczegóły: 2016, nr 6, s. 546-552, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 19 poz., s. 552

p-ISSN: 1509-5878

e-ISSN: 2450-7725

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 7.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; Index Copernicus

open-access-text-version: FINA_PUBLISHED

open-access-licence: CC-BY-NC

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.autobusy-test.com.pl/images/stories/Do_pobrania/2016/nr%206/efektywnosc/10_e_chmielinski_palucha.pdf

76/116

 

Nr opisu: 0000002088

Autorzy: Krzysztof Bielawski, Andrzej Banacki, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Podsumowanie pięcioletnich doświadczeń szkolenia na trenażerze 23 mm Morskiego Zestawu Rakietowo-Artyleryjskiego

Tytuł pracy w innym języku: A summary of the 5 years of experience training trainer is set 23mm Sea-Rocket Artillery

Czasopismo: Mechanik

Szczegóły: 2016 : R. 89, nr 7, s. 639-641, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: XX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji

Miejsce konferencji: Jurata : 2016.05.16, 2016.05.20

Bibliografia: 10 poz., s. 641

p-ISSN: 0025-6552

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: symulator ; kształcenie ; szkolenie ; trening ; kontrola i ocena umiejętności

Angielskie hasła przedmiotowe: simulator ; training ; monitoring and evaluation skills

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 11.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: OTHER

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.mechanik.media.pl/artykuly/podsumowanie-5-letnich-doswiadczen-szkolenia-na-trenazerze-23-mm-morskiego-zestawu-rakietowo-artyleryjskiego.html

DOI: 10.17814/mechanik.2016.7.104

77/116

 

Nr opisu: 0000002013

Autorzy: Artur Cywiński, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Przykład możliwości zastosowania badań nieniszczących do badania wewnętrznej powierzchni 35 mm lufy armaty morskiej KDA

Tytuł pracy w innym języku: The example of applications for non-destructive testing the inner space of 35 mm barrel of the naval cannon kda

Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa

Czasopismo: Welding Technology Review

Szczegóły: 2016 : vol. 88, nr 10, s. 30-34, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol. ang.

Bibliografia: 6 poz., s. 34

p-ISSN: 0033-2364

e-ISSN: 2449-7959

Liczba arkuszy: 0.40

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: badania nieniszczące ; wideoendoskop ; armata ; lufa

Angielskie hasła przedmiotowe: non-destructive testing ; wideoendoskop ; gun ; barrel

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 9.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List ; BASPAW

Adres url: http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/681

DOI: 10.26628/ps.v88i10.681

78/116

 

Nr opisu: 0000002046

Autorzy: Konrad Jakubowski, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Rola, miejsce i zadania identyfikujące potrzeby logistyczne w przedsiębiorstwie KTJ Kolor

Tytuł pracy w innym języku: The role, place and tasks of identifying the needs of logistics enterprise KTJ Color

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2016, nr 12, (CD), s. 232-241, il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VIII Konferencja Naukowa Logistyka Morska "LogMare 2016":Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Miejsce konferencji: Lidzbark Warmiński : 2016.10.12, 2016.10.14

Bibliografia: 13 poz., s. 240-241

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: system ochrony antykorozyjnej ; czyszczenie ; konserwacja

Angielskie hasła przedmiotowe: system corrosion protection ; cleaning ; maintenance

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

79/116

 

Nr opisu: 0000002423

Autorzy: Maciej Stopniak, Jan Masiejczyk, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Środowisko symulacji wirtualnej VBS3 jako system wspomagania szkoleń dla Marynarki Wojennej

Tytuł pracy w innym języku: Virtual environment simulation VBS3 as a support system training for navy

Tytuł całości: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna " Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2016 : monografia / redakcja Katarzyna Andziulewicz, Hubert Jando ; redakcja naukowa Tomasz Szubrycht

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2016

Opis fizyczny: s. 421-425 : il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa":Akademia Marynarki Wojennej ; OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. ; Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Miejsce konferencji: Gdańsk : 2016.06.20, 2016.06.22

Uwaga specjalna: pełny tekst rozdziału na CD

Uwaga specjalna: tytuł referatu wg. spisu treści : Efektywne i elastyczne szkolenie z wykorzystaniem systemu symulacyjnego VBS w zastosowaniach morskich

Bibliografia: 8 poz., s. 425

e-ISBN: 978-83-930150-5-4

Liczba arkuszy: 0.30

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: symulacja komputerowa ; szkolenie ; trening

Angielskie hasła przedmiotowe: computer simulation ; training ; education

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

80/116

 

Nr opisu: 0000002071

Autorzy: Adam Cichocki, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Transport i zasady neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych w morzu i strefie brzegowej

Tytuł pracy w innym języku: Transport and principles neutralisation objects explosives and dangerous sea zone and coastline

Czasopismo: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Szczegóły: 2016, z. 114, s. [61]-71, fot., rys., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: Międzynarodowa konferencja naukowa "Transport XXI wieku" / "Transport of 21st century"

Miejsce konferencji: Arłamów : 2016.08.30, 2016.09.02

Uwaga specjalna: tytuł zeszytu : Aspekty bezpieczeństwa i ekologii w transporcie

Bibliografia: 13 poz., s. 71

p-ISSN: 1230-9265

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: bezpieczeństwo ; transport ; przedmioty wybuchowe i niebezpieczne

Angielskie hasła przedmiotowe: safety ; transportation ; items explosive and dangerous ; UXO ; UUXO ; mine disposal ; mine neutralization

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 7.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: OTHER

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport/Zeszyty/Zeszyt-114

81/116

 

Nr opisu: 0000002075

Autorzy: Jacek Kosiński, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Tryton - okrętowy system uzbrojenia 35 mm

Czasopismo: Morze, Statki i Okręty

Szczegóły: 2016, nr 3-4, s.16-21, fot., rys.

p-ISSN: 1426-529X

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

82/116

 

Nr opisu: 0000002469

Autorzy: Jacek Zalewski, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Warianty zastosowania wybranych morskich bezzałogowych systemów powietrznych

Tytuł pracy w innym języku: Operational variants of selected unmanned aerial systems in the Navy

Tytuł całości: Mechanika w lotnictwie : ML-XVII 2016; T. 2 / pod red. Krzysztofa Sibilskiego ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2016

Opis fizyczny: s. [263]-273 : il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 12 poz., s. 273

p-ISBN: 978-83-932107-8-7

Liczba arkuszy: 0.70

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: rozpoznanie ; środki bezpilotowe ; marynarka wojenna

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: OTHER

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OTHER

Adres url: http://www.ptmts.org.pl/ML-2016-t-II-WAT.pdf

83/116

 

Nr opisu: 0000002428

Autorzy: Sławomir Stępniak, Roman Haberek, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Wersja morska zaawansowanego system szkolno-treningowego Śnieżnik

Tytuł pracy w innym języku: Version of the possibility of marine system school-training Śnieżnik

Tytuł całości: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna " Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2016 : monografia / redakcja Katarzyna Andziulewicz, Hubert Jando ; redakcja naukowa Tomasz Szubrycht

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2016

Opis fizyczny: s. 414-420 : fot., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa":Akademia Marynarki Wojennej ; OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. ; Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Miejsce konferencji: Gdańsk : 2016.06.20, 2016.06.22

Uwaga specjalna: pełny tekst rozdziału na CD

Uwaga specjalna: tytuł referatu wg. spisu treści : Możliwości wersji morskiej systemu szkolno-treningowego "Śnieżnik"

Bibliografia: 10 poz., s. 419-420

e-ISBN: 978-83-930150-5-4

Liczba arkuszy: 0.35

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: szkolenie ; trening ; symulacja

Angielskie hasła przedmiotowe: system of training ; simulation

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

84/116

 

Nr opisu: 0000002426

Autorzy: Krzysztof Bielawski, Andrzej Banacki, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Wybrane aspekty zbierania i wykorzystania doświadczeń szkolenia z wykorzystaniem trenażera 23 mm morskiego zestawu rakietowo-artyleryjskiego w AMW

Tytuł pracy w innym języku: Some aspects of collection and use experience with the use of training trainer 23mm marine set missile and artillery in the PNA

Tytuł całości: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna " Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2016 : monografia / redakcja Katarzyna Andziulewicz, Hubert Jando ; redakcja naukowa Tomasz Szubrycht

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2016

Opis fizyczny: s. 21-30 : fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa":Akademia Marynarki Wojennej ; OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. ; Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Miejsce konferencji: Gdańsk : 2016.06.20, 2016.06.22

Uwaga specjalna: pełny tekst rozdziału na CD

Uwaga specjalna: tytuł referatu wg. spisu treści : Podsumowanie 5-letnich doświadczeń szkolenia na trenażerze 23 mm morskiego zestawu rakietowo-artyleryjskiego w AMW

Bibliografia: 9 poz., s. 29

e-ISBN: 978-83-930150-5-4

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

85/116

 

Nr opisu: 0000002087

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Krzysztof Kuźmicki.

Tytuł pracy: Wybrane przykłady zastosowania trójwymiarowych symulacji obiektów techniki wojskowej i wizualizacji zdarzeń drogowych

Tytuł pracy w innym języku: Selected examples of the possibilities of application software simulation of objects of military technology and visualization of events

Czasopismo: Mechanik

Szczegóły: 2016 : R. 89, nr 7, s. 666-667, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: XX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji

Miejsce konferencji: Jurata : 2016.05.16, 2016.05.20

Bibliografia: 6 poz., s. 667

p-ISSN: 0025-6552

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: symulator ; kształcenie ; szkolenie ; trening ; kontrola i ocena umiejętności

Angielskie hasła przedmiotowe: simulator ; training ; monitoring and evaluation skills

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 11.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: OTHER

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.mechanik.media.pl/artykuly/wybrane-przyklady-zastosowania-trojwymiarowych-symulacji-obiektow-techniki-wojskowej-i-wizualizacji-zdarzen-drogowych.html

DOI: 10.17814/mechanik.2017.7.115

86/116

 

Nr opisu: 0000002425

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Krzysztof Nowakowski, Leszek Strączek.

Tytuł pracy: Zarys hisrorii rozwoju artylerii morskiej od satrożytnosci do końca XIX wieku

Tytuł pracy w innym języku: Brief historical development of naval artillery from antiquity to the end of XIX century

Tytuł całości: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna " Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2016 : monografia / redakcja Katarzyna Andziulewicz, Hubert Jando ; redakcja naukowa Tomasz Szubrycht

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2016

Opis fizyczny: s. 352-364 : il., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa":Akademia Marynarki Wojennej ; OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. ; Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Miejsce konferencji: Gdańsk : 2016.06.20, 2016.06.22

Uwaga specjalna: pełny tekst rozdziału na CD

Bibliografia: 10 poz., s. 363

e-ISBN: 978-83-930150-5-4

Liczba arkuszy: 0.60

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: historia rozwoju ; artyleria morska ; armata ; amunicja

Angielskie hasła przedmiotowe: history of the development ; naval artillery ; cannon ; ammunition

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

87/116

 

Nr opisu: 0000002089

Autorzy: Roman Haberek, Olaf Kasprzycki, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Zarys problematyki projekcji stereoskopowej z wykorzystaniem gogli 3D modeli wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Tytuł pracy w innym języku: An outline of the issues stereoscopic projection the use of goggles 3D models of products intended for the needs of defense and national security

Czasopismo: Mechanik

Szczegóły: 2016 : R. 89, nr 7, s. 704-705, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: XX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji

Miejsce konferencji: Jurata : 2016.05.16, 2016.05.20

Bibliografia: 11 poz., s. 705

p-ISSN: 0025-6552

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: symulator ; technika wojskowa ; amunicja artyleryjska

Angielskie hasła przedmiotowe: simulator ; military technology ; ammunition

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 11.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: OTHER

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.mechanik.media.pl/artykuly/zarys-problematyki-projekcji-stereoskopowej-z-wykorzystaniem-gogli-3d-modeli-wyrobow-przeznaczonych-na-potrzeby-obronnosci-i-bezpieczenstwa-panstwa.html

DOI: 10.17814/mechanik.2016.7.135

88/116

 

Nr opisu: 0000002057

Autorzy: Konrad Jakubowski, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Zjawisko korozji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wybrane elementy logistycznego procesu ochrony przed korozją

Tytuł pracy w innym języku: Corrosion phenomenon of weapons and selected elements of military equipment and corrosion protection logistics

Czasopismo: Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Szczegóły: 2016, nr 9, (CD), s. 57-73, schem., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VII Konferencja Naukowa Logistyka Morska "LogMare 2015":Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Miejsce konferencji: Jurata : 2015.10.14, 2015.10.16

Bibliografia: 12 poz., s. 72-73

p-ISSN: 1231-2037

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: korozja uzbrojenia ; sprzęt wojskowy ; konserwacja broni

Angielskie hasła przedmiotowe: corrosion of weapons ; military equipment ; maintenance of weapons

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 8.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ; CEON. Biblioteka Nauki ; IC Journals Master List ; BazEkon

89/116

 

Nr opisu: 0000002094

Autorzy: Krzysztof Pałucha, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Czynniki wpływające na bezpieczeństwo międzynarodowego transportu ładunków niebezpiecznych klasy 1 i sprzętu wojskowego

Tytuł pracy w innym języku: Factors affecting the international transport safety class 1 explosives and military equipment

Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego

Szczegóły: 2015, nr 12, (CD), s. 2053-2061, fot., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 14 poz., s. 2060-2061

p-ISSN: 1232-3829

e-ISSN: 2543-5728

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List

90/116

 

Nr opisu: 0000002085

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Roman Haberek, Olaf Kasprzycki.

Tytuł pracy: Efekty zastosowania innowacyjnego rozwiązania systemu szkolno-treningowego do PPZR Grom w AMW Gdynia

Czasopismo: Mechanik

Szczegóły: 2015, nr 7, (CD), s. 114-124, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: XIX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji

Miejsce konferencji: Jurata : 2015.05.11, 2015.05.15

Bibliografia: 9 poz., s. 124

p-ISSN: 0025-6552

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: symulator ; system szkolno-treningowy ; kontrola i ocena umiejętności

Angielskie hasła przedmiotowe: simulator ; training system ; monitoring and evaluation skills

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 11.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: OTHER

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.mechanik.media.pl/artykuly/efekty-zastosowania-innowacyjnego-rozwiazania-systemu-szkolno-treningowego-do-ppzr-grom-w-amw-gdynia.html

DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.220

91/116

 

Nr opisu: 0000002086

Autorzy: Roman Haberek, Olaf Kasprzycki, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Kluczowe aspekty komputerowego wspomagania eksploatacji systemu symulacji trójwymiarowych modeli uzbrojenia morskiego

Tytuł pracy w innym języku: Aspects of computer simulation of rescue operation of the maritime military three-dimensional models

Czasopismo: Mechanik

Szczegóły: 2015, nr 7, (CD), s. 289-302, fot., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: XIX Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji

Miejsce konferencji: Jurata : 2015.05.11, 2015.11.15

Bibliografia: 10 poz., s. 302

p-ISSN: 0025-6552

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: system symulacji 3D ; wirtualna rzeczywistość

Angielskie hasła przedmiotowe: 3D simulation system ; virtual reality

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 11.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: OTHER

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.mechanik.media.pl/artykuly/kluczowe-aspekty-komputerowego-wspomagania-eksploatacji-systemu-symulacji-trojwymiarowych-modeli-uzbrojenia-morskiego.html

DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.242

92/116

 

Nr opisu: 0000002093

Autorzy: Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Nowoczesne trenażery i symulatory morskich strzelań artyleryjskich i rakietowych w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Tytuł pracy w innym języku: Modern trainers and simulators marine atrillery and missile Naval Academy in Gdynia

Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego

Szczegóły: 2015, nr 12, (CD), s. 2233-2241, fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 12 poz., s. 2240-2241

p-ISSN: 1232-3829

e-ISSN: 2543-5728

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List

93/116

 

Nr opisu: 0000001699

Autorzy: Szymon Kubisiak, Mirosław Chmieliński, Artur Cywiński.

Tytuł pracy: Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych w oparciu o badania wizualne luf artyleryjskich

Tytuł pracy w innym języku: Technical expertise and opinion based visual testing artillery barels

Czasopismo: Przegląd Spawalnictwa

Czasopismo: Welding Technology Review

Szczegóły: 2015 : vol. 87, nr 12, s. 81-87, il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 12 poz., s. 87

p-ISSN: 0033-2364

e-ISSN: 2449-7959

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: bezpieczeństwo eksploatacji ; lufa artyleryjska ; badania wizualne

Angielskie hasła przedmiotowe: operational safety ; barrel artillery ; visual testing

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 9.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List ; BASPAW

Adres url: http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/552

DOI: 10.26628/ps.v87i12.552

94/116

 

Nr opisu: 0000002095

Autorzy: Maciej Stopniak, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Środowisko symulacyjne VBS jako przykład możliwości symulatorów wirtualnych dla sił zbrojnych

Tytuł pracy w innym języku: VBS simulation environment as an example of the possibility simulators virtual for the armed forces

Czasopismo: TTS Technika Transportu Szynowego

Szczegóły: 2015, nr 12, (CD), s. 2336-2340, fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 14 poz., s. 2340

p-ISSN: 1232-3829

e-ISSN: 2543-5728

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List

95/116

 

Nr opisu: 0000002077

Autorzy: Krzysztof Pałucha, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Zarys problematyki bezpieczeństwa transportu materiałów wybuchowych i przedmiotów z materiałem wybuchowym w portach Gdańska i Gdyni

Tytuł pracy w innym języku: Transport safety concerns of explosives and object with explosive material in ports Gdansk and Gdynia

Czasopismo: Materiały Wysokoenergetyczne

Czasopismo: High-Energetic Materials

Szczegóły: 2015 : t. 7, s. 31-43, fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 24 poz., s. 42-43

p-ISSN: 2083-0165

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: materiały niebezpieczne ; bezpieczeństwo transportu ; materiały wybuchowe

Angielskie hasła przedmiotowe: hazardous materials ; transportation safety ; explosives

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; IC Journals Master List

open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED

open-access-licence: OTHER

open-access-release-time: AT_PUBLICATION

open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL

Adres url: http://www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne/materialy-wysokoenergetyczne7/3Palucha-Zarys-problematyki-bezpieczenstwa.pdf

96/116

 

Nr opisu: 0000002431

Autorzy: Jan Wacław Kobierski, Stanisław Milewski, Mirosław Chmieliński, Andrzej Tamas.

Tytuł pracy: 35 mm amunicja do automatycznej armaty morskiej KDA

Tytuł całości: Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej) : KOSOP 2014 / [red. Stanisław Milewski] ; Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

Konferencja: VIII Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)":Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki. Wydział Nawigacji i Ubrojenia Okrętowego. Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna

Miejsce konferencji: Ustka : 2014.05.13, 2014.05.16

Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2014

Opis fizyczny: s. 160-174 : il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 8 poz., s. 173

p-ISBN: 978-83-60278-76-5

Liczba arkuszy: 0.60

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

97/116

 

Nr opisu: 0000002463

Autorzy: Szymon Kubisiak, Mirosław Chmieliński, Mirosław Gołyga.

Tytuł pracy: Diagnostyka stanu technicznego luf Artyleryjskich przy wykorzystaniu wideoskopów

Tytuł całości: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2014 : monografia / redaktor naukowy Czesław Dyrcz

Tytuł całości: The 6th International Scientific-Technical Conference NATCON "Marine technologies for defence and security" / scientific editor Czesław Dyrcz

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2014

Opis fizyczny: s. [1-11] : fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa":Akademia Marynarki Wojennej, Centrum Techniki Morskiej S.A., Międzynarodowe Targi Gdańskie, Akademia Obrony Narodowej, Politechnika GDańska, Wojskowa Akademia Techniczna

Miejsce konferencji: Gdańsk : 2014.06.24, 2014.06.26

Uwaga specjalna: pełny tekst rozdziału na CD

Bibliografia: 8 poz., s. [10-11]

e-ISBN: 978-83-930150-4-7

Liczba arkuszy: 0.65

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: badania wizualne ; endoskop ; lufa armaty morskiej ; diagnostyka techniczna

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

98/116

 

Nr opisu: 0000002465

Autorzy: Jan Wacław Kobierski, Mirosław Chmieliński, Krzysztof Bielawski, Dariusz Szagała.

Tytuł pracy: Innowacyjne rozwiązania trenażera morskiego zestawu rakietowoartyleryj skiego dla Marynarki Wojennej RP

Tytuł całości: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2014 : monografia / redaktor naukowy Czesław Dyrcz

Tytuł całości: The 6th International Scientific-Technical Conference NATCON "Marine technologies for defence and security" / scientific editor Czesław Dyrcz

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2014

Opis fizyczny: s. [1-21] : fot., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa":Akademia Marynarki Wojennej, Centrum Techniki Morskiej S.A., Międzynarodowe Targi Gdańskie, Akademia Obrony Narodowej, Politechnika GDańska, Wojskowa Akademia Techniczna

Miejsce konferencji: Gdańsk : 2014.06.24, 2016.06.24

Bibliografia: 14 poz., s. [20-21]

e-ISBN: 978-83-930150-4-7

Liczba arkuszy: 1.50

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: trenażer ; modelowanie ; symulacja komputerowa ; kształcenie ; szkolenie ; trening ; wykonywanie zadań ogniowych

Angielskie hasła przedmiotowe: training simulator ; modeling

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

99/116

 

Nr opisu: 0000002434

Autorzy: Paweł Dobrzyński, Mirosław Chmieliński, Krzysztof Bielawski.

Tytuł pracy: Kierunki unowocześnienia 23 mm morskich zestawów artyleryjskich

Tytuł całości: Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej) : KOSOP 2014 / [red. Stanisław Milewski] ; Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

Konferencja: VIII Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)":Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki. Wydział Nawigacji i Ubrojenia Okrętowego. Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna

Miejsce konferencji: Ustka : 2014.05.13, 2014.05.16

Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2014

Opis fizyczny: s. 56-68 : il., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 14 poz., s. 67-68

p-ISBN: 978-83-60278-76-5

Liczba arkuszy: 0.60

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

100/116

 

Nr opisu: 0000002440

Autorzy: Maciej Stopniak, Grzegorz Trzeciak, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Kompleksowy system symulacyjny kierowania ogniem

Tytuł całości: Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej) : KOSOP 2014 / [red. Stanisław Milewski] ; Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

Konferencja: VIII Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)":Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki. Wydział Nawigacji i Ubrojenia Okrętowego. Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna

Miejsce konferencji: Ustka : 2014.05.13, 2014.05.16

Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2014

Opis fizyczny: s. 406-416 : il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 5 poz., s. 416

p-ISBN: 978-83-60278-76-5

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

101/116

 

Nr opisu: 0000002494

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Artur Cywiński, Mirosław Gołyga.

Tytuł pracy: Laboratoria badawcze Akademii Marynarki Wojennej jako jednostki posiadającej akredytację MON w zakresie oceny zgodności wyrobów przeznaczoncych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Tytuł pracy w innym języku: Compiliance with product safety standards as a defense in the centre for product certification PNA in Gdynia

Tytuł całości: Laboratoria badawcze - systemy jakości w Unii Europejskiej : Polsko-Niemieckie Forum Badań Materiałowych

Konferencja: IX Międzynarodowa Konferencjia "Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej" pod tytułem: "Polsko-Niemieckie Forum Badań Materiałowych"

Miejsce konferencji: Drezno : 2016.06.09, 2016.06.11

Adres wydawniczy: [Drezno], [2016]

Opis fizyczny: s. 286-293

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 10 poz., s. 293

Liczba arkuszy: 0.40

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: ocena zgodności wyrobów ; certyfikacja ; akredytacja

Angielskie hasła przedmiotowe: conformity assessment of products ; certification ; accreditation

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

102/116

 

Nr opisu: 0000002078

Autorzy: Krzysztof Bielawski, Dariusz Szagała, Tomasz Grochowski, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Logistyczne aspekty systemu szkolno-treningowego w autoryzowanym ośrodku producenta uzbrojenia

Czasopismo: Logistyka

Szczegóły: 2014, nr 6, s. 460-467, fot., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 7 poz., s. 467

p-ISSN: 1231-5478

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 10.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; BazEkon

103/116

 

Nr opisu: 0000002437

Autorzy: Paweł Dobrzyński, Tomasz Pagacz, Mirosław Chmieliński, Grzegorz Kremer, Mirosław Falkus, Adam Woźnicki.

Tytuł pracy: Możliwości współczesnych systemów ochrony antykorozyjnej dla 35 mm morskiej armaty KDA

Tytuł całości: Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej) : KOSOP 2014 / [red. Stanisław Milewski] ; Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

Konferencja: VIII Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)":Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki. Wydział Nawigacji i Ubrojenia Okrętowego. Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna

Miejsce konferencji: Ustka : 2014.05.13, 2014.05.16

Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2014

Opis fizyczny: s. 347-365 : il., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 14 poz., s. 364

p-ISBN: 978-83-60278-76-5

Liczba arkuszy: 1.00

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

104/116

 

Nr opisu: 0000002443

Autorzy: Krzysztof Bielawski, Dariusz Szagała, Jan Wacław Kobierski, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Nowoczesne rozwiązania urządzenia szkolno-treningowego 23 mm morskiego zestawu rakietowo-artyleryjskiego

Tytuł całości: Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej) : KOSOP 2014 / [red. Stanisław Milewski] ; Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

Konferencja: VIII Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)":Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki. Wydział Nawigacji i Ubrojenia Okrętowego. Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna

Miejsce konferencji: Ustka : 2014.05.13, 2014.05.16

Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2014

Opis fizyczny: s. 443-455 : il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 14 poz., s. 454-455

p-ISBN: 978-83-60278-76-5

Liczba arkuszy: 0.60

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

105/116

 

Nr opisu: 0000002497

Autorzy: Krzysztof Pałucha, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Obsługa logistyczna i bezpieczeństwo transportu morskiego materiałów wybuchowych

Tytuł pracy w innym języku: The logistic service and the safety of the sea transport of explosives

Tytuł całości: X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa" [materiały konferencyjne]

Konferencja: X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"

Miejsce konferencji: Ryn : 2014.09.15, 2014.09.18

Adres wydawniczy: [Ryn] : [Wojskowa Akademia Techniczna], [2014]

Opis fizyczny: s. 824-839 : il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 11 poz., s. 838-839

Liczba arkuszy: 0.80

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: materiały niebezpieczne ; spedycja towarów niebezpiecznych ; transport morski ; transport drogowy materiałów niebezpiecznych ; ADR ; doradztwo morskie i usługi agencyjne

Angielskie hasła przedmiotowe: hazardous materials ; transport of hazardous goods ; sea transport ; road transport of hazardous materials ; ADR ; sea consulting and agency services

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

106/116

 

Nr opisu: 0000002080

Autorzy: Konrad Jakubowski, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Podstawowe elementy skutecznego sposobu czyszczenia i konserwacji broni

Czasopismo: Logistyka

Szczegóły: 2014, nr 6, s. 734-741, fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 13 poz., s. 740-741

p-ISSN: 1231-5478

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 10.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; BazEkon

107/116

 

Nr opisu: 0000002433

Autorzy: Jan Wacław Kobierski, Stanisław Milewski, Mirosław Chmieliński, Roman Haberek, Olaf Kasprzycki.

Tytuł pracy: Projekt systemu szkolenia strzelców PPZR Grom w zakresie obrony powietrznej okrętów

Tytuł całości: Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej) : KOSOP 2014 / [red. Stanisław Milewski] ; Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

Konferencja: VIII Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)":Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki. Wydział Nawigacji i Ubrojenia Okrętowego. Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna

Miejsce konferencji: Ustka : 2014.05.13, 2014.05.16

Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2014

Opis fizyczny: s. 472-481 : il., schem.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 7 poz., s. 480-481

p-ISBN: 978-83-60278-76-5

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: projekt szkolenia ; szkolenie strzelców ; GROM ; obrona przeciwlotnicza

Angielskie hasła przedmiotowe: training program ; training for shooters ; GROM ; air defense

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

108/116

 

Nr opisu: 0000002496

Autorzy: Tomasz Pagacz, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Stanowisko szkolno-badawcze do czyszczenia, konserwacji i diagnostyki stanu technicznego luf armat morskich

Tytuł pracy w innym języku: Position school-research to cleaning, conservation and diagnostics of the technical condition of barrels of sea cannons

Tytuł całości: X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa" [materiały konferencyjne]

Konferencja: X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"

Miejsce konferencji: Ryn : 2014.09.15, 2014.09.18

Adres wydawniczy: [Ryn] : [Wojskowa Akademia Techniczna], [2014]

Opis fizyczny: s. 809-823 : fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 7 poz., s. 823

Liczba arkuszy: 0.70

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: lufa armaty morskiej ; diagnostyka techniczna ; czyszczenie ; konserwacja ; badania wizualne ; endoskop

Angielskie hasła przedmiotowe: cannon barrel sea ; technical diagnostic ; cleaning ; conservation ; visual examinations ; endoscope

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

109/116

 

Nr opisu: 0000002441

Autorzy: Roman Haberek, Olaf Kasprzycki, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: System symulacji modeli 3D morskiego uzbrojenia artyleryjskiego i rakietowego

Tytuł całości: Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej) : KOSOP 2014 / [red. Stanisław Milewski] ; Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

Konferencja: VIII Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)":Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki. Wydział Nawigacji i Ubrojenia Okrętowego. Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna

Miejsce konferencji: Ustka : 2014.05.13, 2014.05.16

Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2014

Opis fizyczny: s. 417-429 : il., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 4 poz., s. 428-429

p-ISBN: 978-83-60278-76-5

Liczba arkuszy: 0.60

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

110/116

 

Nr opisu: 0000002464

Autorzy: Jan Wacław Kobierski, Mirosław Chmieliński, Lesław Mroziński, Mirosław Gołyga.

Tytuł pracy: Trendy i nowe możliwości kształcenia inżynierów w Akademii Marynarki Wojennej

Tytuł całości: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2014 : monografia / redaktor naukowy Czesław Dyrcz

Tytuł całości: The 6th International Scientific-Technical Conference NATCON "Marine technologies for defence and security" / scientific editor Czesław Dyrcz

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2014

Opis fizyczny: s. [1-15] : fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa":Akademia Marynarki Wojennej, Centrum Techniki Morskiej S.A., Międzynarodowe Targi Gdańskie, Akademia Obrony Narodowej, Politechnika GDańska, Wojskowa Akademia Techniczna

Miejsce konferencji: Gdańsk : 2014.06.24, 2016.06.26

Uwaga specjalna: pełny tekst rozdziału na CD

Bibliografia: 6 poz., s. [15]

e-ISBN: 978-83-930150-4-7

Liczba arkuszy: 1.00

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: modelowanie ; symulacja komputerowa ; kształcenie ; szkolenie ; trening ; projektowanie ; badania

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

111/116

 

Nr opisu: 0000002498

Autorzy: Krzysztof Bielawski, Dariusz Szagała, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Tryton - wielofunkcyjna platforma szkolno-treningowa uzbrojenia morskiego

Tytuł pracy w innym języku: Triton multifunctional training platform of maritime weapons

Tytuł całości: X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa" [materiały konferencyjne]

Konferencja: X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"

Miejsce konferencji: Ryn : 2014.09.15, 2014.09.18

Adres wydawniczy: [Ryn] : [Wojskowa Akademia Techniczna], [2014]

Opis fizyczny: s. 454-466 : fot., rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 11 poz., s. 464-465

Liczba arkuszy: 0.60

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: trenażer ; modelowanie ; symulacja komputerowa ; kształcenie ; szkolenie ; trening ; wykonywanie zadań ogniowych

Angielskie hasła przedmiotowe: training simulator ; modeling ; computer simulations ; education ; training ; performing fire missions

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

112/116

 

Nr opisu: 0000001348

Autorzy: Tomasz Witkiewicz, Adam Cichocki, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Uzbrojenie rakietowe okrętów podwodnych : (pociski nie balistyczne)

Tytuł całości: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" [Dokument elektroniczny] : NATCON 2014 : monografia / redaktor naukowy Czesław Dyrcz

Tytuł całości: The 6th International Scientific-Technical Conference NATCON "Marine technologies for defence and security" / scientific editor Czesław Dyrcz

Adres wydawniczy: Gdańsk : [Centrum Techniki Morskiej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy], 2014

Opis fizyczny: s. [1-20] : il., mapa

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa" a:Akademia Marynarki Wojennej, Centrum Techniki Morskiej S.A., Międzynarodowe Targi Gdańskie, Akademia Obrony Narodowej, Politechnika GDańska, Wojskowa Akademia Techniczna

Miejsce konferencji: Gdańsk : 2014.06.24, 2014.06.26

Uwaga specjalna: pełny tekst rozdziału na CD

Uwaga specjalna: nazwa wyd. wg bazy ISBN BN

Bibliografia: 15 poz., s. [20]

e-ISBN: 978-83-930150-4-7

Liczba arkuszy: 1.0

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: rakiety przeciwokrętowe ; uzbrojenie rakietowe ; okręty podwodne

Angielskie hasła przedmiotowe: Submarine Launched Anti-ship Missile ; submarine weapons ; modern submarine

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

113/116

 

Nr opisu: 0000002495

Autorzy: Roman Haberek, Olaf Kasprzycki, Jan Wacław Kobierski, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Wirtualna rzeczywistość systemu symulacji trójwymiarowych modeli uzbrojenia morskiego

Tytuł pracy w innym języku: Virtual reality of the system of the simulation of three-dimensional models of sea weaponry

Tytuł całości: X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa" [materiały konferencyjne]

Konferencja: X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa "Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa"

Miejsce konferencji: Ryn : 2014.09.15, 2014.09.18

Adres wydawniczy: [Ryn] : [Wojskowa Akademia Techniczna], [2014]

Opis fizyczny: s. 464-476 : for., rys., tab.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 10 poz., s. 475-476

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: symulator ; kształcenie ; szkolenie ; trening ; kontrola i ocena umiejętności

Angielskie hasła przedmiotowe: simulator ; education ; training ; control and assessment of skills

Charakt. formalna: polski, referat w materiałach zjazdowych

Język publikacji: POL

114/116

 

Nr opisu: 0000002084

Autorzy: Tomasz Pagacz, Szymon Kubisiak, Mirosław Chmieliński.

Tytuł pracy: Wybrane aspekty poprawy bezpieczeństwa eksploatacji luf armat morskich

Czasopismo: Logistyka

Szczegóły: 2014, nr 6, CD 2, s. 1004-1016, fot.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Konferencja: VI Konferencja Naukowa Logistyka Morska "LogMare 2014":Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Miejsce konferencji: Gdańsk : 2014.10.15, 2014.10.17

Bibliografia: 17 poz., s. 1015-1016

p-ISSN: 1231-5478

Praca afiliowana przez AMW

Polskie hasła przedmiotowe: badania wizualne ; endoskop ; lufa armaty morskiej ; diagnostyka techniczna ; czyszczenie ; konserwacja

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 10.000

Inne bazy podające opis: BazTech ; BazEkon

115/116

 

Nr opisu: 0000002438

Autorzy: Szymon Kubisiak, Mirosław Chmieliński, Stanisław Milewski, Grzegorz Kremer.

Tytuł pracy: Zastosowanie badań nieniszczących w procesie eksploatacji armat morskich

Tytuł całości: Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej) : KOSOP 2014 / [red. Stanisław Milewski] ; Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW

Konferencja: VIII Konferencja Naukowa "Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej (przeciwlotniczej)":Instytut Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki. Wydział Nawigacji i Ubrojenia Okrętowego. Akademia Marynarki Wojennej, Wojskowa Akademia Techniczna

Miejsce konferencji: Ustka : 2014.05.13, 2014.05.16

Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2014

Opis fizyczny: s. 377-387 : il.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 11 poz., s. 386-387

p-ISBN: 978-83-60278-76-5

Liczba arkuszy: 0.50

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, rozdział w monografii nauk., książce, wyd. zwartym, ciągłym

Język publikacji: POL

Punktacja MNiSW: 5.000

[sprawdź dostępność w katalogu Biblioteki Głównej AMW]

116/116

 

Nr opisu: 0000002079

Autorzy: Mirosław Chmieliński, Mirosław Gołyga.

Tytuł pracy: Procedury systemu jakości dotyczące dostawców usług lub dostarczających wyroby na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Czasopismo: Logistyka

Szczegóły: 2011, nr 5, s. 453-461, rys.

Uwagi: streszczenie w j. pol., ang.

Bibliografia: 34 poz., s. 460-461

p-ISSN: 1231-5478

Praca afiliowana przez AMW

Charakt. formalna: polski, artykuł w czasopiśmie, wydawnictwie ciągłym

Język publikacji: ENG

Punktacja MNiSW: 4.000

Inne bazy podające opis: BazTech