Publikacje - kmdr ppor. inż. Heliodor LASKOWSKI

W październiku 1925 roku kpt. Heliodor  Laskowski rozkazem nr 125 wyznaczony został do opracowania regulaminów i przepisów artyleryjskich. W ciągu kilku miesięcy opracowany został jeden z najważniejszych dokumentów w tej służbie: Regulamin Artylerii Morskiej. Nieco później Komisja Regulaminów Morskich ustaliła, że Regulamin Artylerii Morskiej będzie się składał z 9 części. Pierwszą, drugą i dziewiątą część opracował sam Heliodor Laskowski. Nosiły one tytuły: 1. Ogólna organizacja Artylerii Morskiej. 2. Metody strzelania i przyrządy do kierowania ogniem. 3. Podręcznik dla marynarki artyleryjskiej.