Poświęcenie obrazu Domina Maris do kaplicy akademickiej - 28.11.2015

DOMINA MARIS