kmdr ppor. inż. Heliodor Jan LASKOWSKI - inżynier artylerii morskiej, wybitny oficer Polskiej Marynarki Wojennej, szef Artylerii i Służby Uzbrojenia w Kierownictwie Marynarki Wojennej RP


kmdr ppor. inż. Heliodor Jan LASKOWSKI – świetnie wykształcony inżynier artylerii morskiej, wybitny oficer Polskiej Marynarki Wojennej, człowiek o niepospolitych zdolnościach, ogromnej wiedzy, energii i pracowitości poświęcając ją sprawie Marynarki Wojennej, szef Artylerii i Służby Uzbrojenia w Kierownictwie Marynarki Wojennej RP w latach 1930-1936, wybitny specjalista-wykładowca artylerii morskiej w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Toruniu w latach 1924-1927 oraz wykładowca w Oficerskiej Szkole Inżynierii w Warszawie w latach 1927-1928, twórca polskiej artylerii nadbrzeżnej w okresie międzywojennym, pomysłodawca i orędownik silnego ufortyfikowania bazy Marynarki Wojennej na Półwyspie Helskim.

W latach trzydziestych XX wieku Polska Marynarka Wojenna posiadała cztery baterie nadbrzeżne. Nigdy przedtem ani nigdy potem w okresie Drugiej Rzeczypospolitej żadnej z baterii nadbrzeżnych nie nadano imienia patrona. Dlaczego największej z nich nadano imię zmarłego ponad pół roku wcześniej 38-letniego oficera marynarki?

Pozostaje odpowiedzieć na pytanie - dlaczego baterię nadbrzeżną nazwano jego imieniem. Odpowiedź można by ująć prosto w jednym zdaniu - bo ten młody oficer miał ogromne zasługi w zakresie stworzenia polskich baterii nadbrzeżnych oraz fortyfikowania Wybrzeża. Jednak zasług kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego nie można prezentować tak lakonicznie. Warto wykazać jego niespożytą energię, zapał, zaangażowanie, chociaż nie jest pewne, że słowo pisane jest w stanie przedstawić to w sposób obrazowy i wyczerpujący.