Witam,

na stronie internetowej MILA - Centrum Badań i Ekspertyz Mirosław Chmieliński

Przedmiotem działania firmy MILA są badania naukowe i analizy techniczne. Specjalizuje się w obszarach:

  • sprzętu uzbrojenia i jego specjalnego wyposażenia technicznego, w tym badania nieniszczące (NDT VT),
  • transportu materiałów niebezpiecznych (transport morski i drogowy),
  • pojazdów samochodowych i ciągników,
  • jakości maszyn objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE
  • systemów zarządzania jakością
  • bezpieczeństwa morskiego państwa
  • bezpieczeństwa  państwa.

Wykonuje usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla dużych przedsiębiorstw.

Jeżeli masz problem z oceną stanu technicznego przedmiotu, wyrobu związanego z uzbrojeniem, transportu materiałów niebezpiecznych, pojazdów samochodowych i ciągników. Potrzebujesz konsultacji w zakresie bezpieczeństwa morskiego, audytu itp. 

Firma  MILA podejmuje i realizuje tematy ambitne i nowatorskie poprzez zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych inżynierów, otwartych na nowe wyzwania, poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności, współpracuje z uczelniami, instytucjami naukowymi i innymi jednostkami poprzez wypracowanie innowacyjnego myślenia, umożliwia to kompleksowe rozwiązywanie problemów technicznych od koncepcji wstępnych, poprzez projektowanie, wykonanie prototypu, aż do przeprowadzenia badań w momencie uruchomienia urządzenia.

Gwarantuję również skuteczność wdrażanych udoskonaleń oraz krótki czas realizacji zleconego zadania.

Zachęcam do współpracy

Z poważaniem

dr inż. Mirosław Chmieliński