Darczyńcy sukienki

    *  Chińsko - Polskie Towarzystwo Okrętowe S,.A. Chipolbrok w Gdyni

    *  Grupa Kapitałowa Remontowa Holding S.A. w Gdańsku

    *  KTJ KOLOR Sp. z o.o. w Sieradzu - Konrad Jakubowski

    *  POLMARE Sp. z o.o. w Gdyni - Krzysztof Jan Pałucha

    *  Tomasz Kurciński - Białystok

    *  Henryk Tadeusz Czernuszyc - Gdynia

    *  Antoni Cichończuk - Gdynia

    *  Artur Kamiński - Gdynia

    *  Ryszard Dopierała - Biała Podlaska

    *  Mirosław Badurowicz - Rumia

    *  Beata i Waldemar Zakowicz - Gdynia

    *  Marian Berner - Gdynia

    *  Dorota Jasińska - Gdynia

    *  Marian Rabczak - Gdańsk

    *  Teresa Przybyła - Gdynia

    *  Tomasz Chyła - Gdynia

    *  Pracownia Witraży Adam Marian Gołembowski - Poznań

    *  Jerzy Imianowski - Gdynia

    *  Mirosław Franciszek Chmieliński - Gdynia

    *  Mateusz Chmieliński - Gdynia

    *  Monika Chmielińska - Gdynia

    *  Małgorzata Chmielińska - Gdynia

    *  Andrzej Nijak - Kołobrzeg

    *  kmdr por. Włodzimierz Blacha - Rumia

    *  Ana Dziąg - Łódź

    *  Piotr Kucharzyk - Wilkowice

    *  kadm. Zygmunt Kitowski - Gdynia

    *  Edward Golis - Gdynia

    *  Aniela Kucharska - Gdynia

    *  Edyta i Filip Tubis - Gdynia

    *  Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - Koło nr 21 w Gdyni

    *  Antoni Andrzej Wojno - Szepietowo

    *  Bogusława Urszula Konieczna - Suchy Dwór

    *  ks. kmdr ppor. Artur Samsel - Gdynia / Białystok

    *  Krzesław Kowalski - Rumia

    *  Tomasz Sałaciński - Warszawa

    *  Mateusz Podolak - Gdynia

    *  Krzysztof Jacek Podolak - Gdynia

    *  Teresa i Paweł Galwas - Bytom

    *  kmdr Zygmunt Samborski - Gdynia

    *  kpt. Jan Cich - Gdynia

Script logo