Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z wotami Bractw Kurkowych